Raporty bieżące

Typ plikuTytułDatawprowadzeniaNumerIDRozmiar pliku

pdf
2012 01 01 Rb 33 Black Lion 59.9k

pdf
Raport Nr 2-2012 Z Dnia 12-01-2012 Informacja Dotycząca Wykupu Obligacji Serii A Data Wykupu 54.9k

pdf
Raport Nr 3-2012 Z Dnia 13-01-2012 Zawieszenie Obrotu Obligacji Serii A Na Rynku Catalyst Na Wniosek Emitenta 52.9k

pdf
Raport Nr 4-2012 Z Dnia 27-01-2012 Dojście Do Skutku Emisji Obligacji Serii B I C Funduszu Wykup Obligacji Serii A 55.6k

pdf
Raport Nr 5-2012 Z Dnia 31-01-2012 Terminy Przekazania Raportów Okresowych W Roku 2012 56.8k

pdf
Raport Nr 6-2012 Z Dnia 1-02-2012 Przedłużenie Terminu Na Spełnienie Się Warunku Zawieszającego Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Nieruchomości Przy Ulicy Kasprzaka 2931 W Warszawie 59k

pdf
Raport Nr 7-2012 Z Dnia 16-02-2012 Rozpoczęcie Sprzedaży Mieszkań W Budynku REBEL ONE Oraz Zaciągniecie Kredytu Przez SOHO FACTORY Sp Z Oo Na Budowę I Etapu Osiedla Mieszkaniowego 59.4k

pdf
Raport Nr 8-2012 Z Dnia 23-02-2012 Ustanowienie Hipoteki Oraz Zastawów Na Zabezpieczenie Kredytu Inwestycyjnego Soho Factory Sp Z Oo W Banku Getin Noble SA 60.8k

pdf
Raport Nr 9-2012 Z Dnia 28-02-2012 Aneks Do Umowy Warunkowej Spółki Zależnej Scan Development Sp Z Oo 53.7k

pdf
Raport Nr 10-2012 Z Dnia 01-03-2012 Niespełnienie Się Warunku Umowy Dotyczącej Zbycia Nieruchomości Przy Ulicy Kasprzaka 2931 57.7k

pdf
Raport Nr 11-2012 Z Dnia 15-03-2012 Zmiana Strategii W Odniesieniu Do Aktywów Medycznych Grupy 60k

pdf
Raport Nr 12-2012 Z Dnia 20-03-2012 Zbycie Udziałów W Spółce Carint Scanmed Sp Z Oo 57.1k

pdf
Raport Nr 13-2012 Z Dnia 21-03-2012 Wykaz Raportów Bieżących I Okresowych Przekazanych Do Publicznej Wiadomości W Roku 2011 53.3k

pdf
Raport Nr 14-2012 Z Dnia 31-03-2012 Informacja Dotycząca Umowy Przedwstępnej Zbycia Nieruchomości Przy Ulicy Kasprzaka 2931 54.8k

pdf
Raport Nr 15-2012 Z Dnia 26-04-2012 Rozpoczęcie Sprzedaży Mieszkań W Budynku C – Kamion Cross Przy Ulicy Mińskiej 25 W Warszawie 53.8k

pdf
Raport Nr 16-2012 Z Dnia 27-04-2012 Zawarcie Umowy Sprzedaży Nieruchomości Przy Ulicy Kasprzaka 2931 W Warszawie 79k

pdf
Raport Nr 17-2012 Z Dnia 25-05-2012 Wybór Biegłego Rewidenta Do Badania Sprawozdań Finansowych Emitenta 55.6k

pdf
Raport Nr 18-2012 Z Dnia 25-05-2012 Wypowiedzenie Umowy O Zarządzanie Majątkiem Funduszu 55.2k

pdf
Raport Nr 19-2012 Z Dnia 18-06-2012 Oddalenie Powództwa O Uchylenie Uchwały Walnego Zgromadzenia 55.7k

pdf
Raport Nr 20-2012 Z Dnia 05-07-2012 Informacja Związana Z Umową Sprzedaży Nieruchomości Przy Ulicy Kasprzaka 2931 W Warszawie, Zawartej Przez Spółke VIS Investments Sp Z Oo SKA Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 57.1k

pdf
Raport Nr 21-2012 Z Dnia 06-07-2012 Zmiana Udziału W Ogólnej Liczbie Głosów W Funduszu 56k

pdf
Raport Nr 22-2012 Z Dnia 06-08-2012 Informacja Związana Z Umową Sprzedaży Nieruchomości Przy Ulicy Kasprzaka 2931 W Warszawie Zawartej Przez Spółkę VIS Investments Sp Z Oo SKA Ostateczne Ustalenie Ceny Sprzedaży Nieruchomości 56.9k

pdf
Raport Nr 23-2012 Z Dnia 10-08-2012 Zmiana Udziału Pioneer Pekao Investment Management SA W Ogólnej Liczbie Głosów W Funduszu 57.8k

pdf
Raport Nr 24-2012 Z Dnia 16-08-2012 Informacja Zarządu W Sprawie Planowanych Zmian W Statucie Funduszu 58.1k

pdf
Raport Nr 25-2012 Z Dnia 24-08-2012 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 52.8k

pdf
Raport Nr 26-2012 Z Dnia 11-09-2012 Ogłoszenie O Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na Dzien 08 Października 2012 R 54.5k

pdf
Raport Nr 27-2012 Z Dnia 11-09-2012 Treść Projektów Uchwał Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwołane Na Dzień 08 Pazdziernika 2012 R 54.1k

pdf
Raport Nr 28-2012 Z Dnia 02-10-2012 Powołanie Osoby Nadzorującej Emitenta 59k

pdf
Raport Nr 29-2012 Z Dn 05-10-2012 Informacja Dotycząca Inwestycji Budowlanej Cracovia Property Sp Z Oo 56.4k

pdf
Raport Nr 30-2012 Z Dn 09-10-2012 Uchwały Podjęte Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 8 Października 2012 Roku 53.1k

pdf
Raport Nr 31-2012 Z Dn 09-10-2012 Wykaz Akcjonariuszy Posiadających Co Najmniej 5 Liczby Głosów Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 8 Października 2012 R 53.7k

pdf
Raport Nr 32-2012 Z Dn 18-10-2012 Rejestracja Zmian Statutu Tekst Jednolity Statutu 54.4k

pdf
Raport Nr 33-2012 Z Dn 21-11-2012 Nabycie Udziałów W Spółce Recycling Park Sp Z Oo Zbycie Akcji Własnych Funduszu 75.7k

pdf
Raport Nr 34-2012 Z Dn 21-11-2012 Zmiana Akcjonariatu Funduszu 59.4k

pdf
Raport Nr 35-2012 Z Dn 21-11-2012 Informacja Prezesa Zarządu O Transakcji Dotyczącej Akcji Emitenta 54.5k

pdf
Raport Nr 36-2012 Z Dn 23-11-2012 Zmiany W Zarządzie I Radzie Nadzorczej Emitenta 69k

pdf
Raport Nr 37-2012 Z Dn 08-12-2012 Ogłoszenie O Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na Dzień 03 Stycznia 2013 R 55.3k

pdf
Raport Nr 38-2012 Z Dn 08-12-2012 Treść Projektów Uchwał Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu Zwołane Na Dzien 03 Stycznia 2013 R 55.4k

pdf
Raport Nr 39-2012 Z Dn 29-12-2012 Zawarcie Przez Recycling Park Sp Z Oo Znaczącej Umowy O Dofinansowanie Projektu 60.9k

pdf
Raport Nr 39-2012 Z Dn 29-12-2012 Zawarcie Przez Recycling Park Sp Z Oo Znaczącej Umowy O Dofinansowanie Projektu Korekta I Uzupełnienie Raportu 54.6k

pdf
Załącznik Do Raportu Nr 11-2012 39.2k

pdf
Załącznik Do Raportu Nr 13-2012 51.7k

pdf
Załącznik Do Raportu Nr 30 Uchwały Podjęte Na Walnym Zgromadzeniu W Dniu 8 Października 2012 220.3k

pdf
Załącznik Do Raportu Nr 32-2012 Statut Firmy Black Lion NFI SA 86k

pdf
Załącznik Do Raportu Nr 37-2012 Ogłoszenie Zarządu Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna O Zwołaniu Nadzwyczajengo Walnego Zgromadzenia 163.3k

pdf
Załącznik Do Raportu Nr 38-2012 Projekty Uchwał Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Zwołane Na Dzien 03 Stycznia 2013 R 154.4k

pdf
Załącznik Nr 31 Do Raportu Nr 31 Akcjonariusz Powyżej 5 Na NWZ Z Dnia 8 Października 2012 19.7k