Pani Katarzyna Szwarc

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Katarzyna Szwarc rozpoczęła karierę zawodową w 2003 roku jako asystent prawny biura zarządu Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie w latach 2006–2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, a następnie, w latach 2007–2010, kierownika działu prawnego. Od 2010 roku jest dyrektorem działu prawnego Mennica Polska S.A. W spółce Mennica Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od stycznia 2004 do czerwca 2009 roku była, kolejno, członkiem rady nadzorczej, specjalistą ds. prawnych i prokurentem, prezesem zarządu oraz specjalistą ds. prawnych. Od stycznia 2008 do października 2011 roku pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej spółki Mennica Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Warszawie. Od czerwca 2006 do czerwca 2012 roku pełniła funkcję wiceprzewodniczącej oraz przewodniczącej rady nadzorczej w spółce Energopol Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie. Od czerwca 2007 roku pełni funkcje prokurenta w Multico Oficyna Wydawnicza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od lutego 2008 do marca 2010 roku zajmowała stanowisko prawnika w Multico Sp.z o.o. Od października 2008 roku pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej w Newag Gliwice S.A. Od marca 2008 do kwietnia 2009 roku oraz od grudnia 2009 do kwietnia 2013 roku pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dawniej Energopol Południe S.A.). Od czerwca 2007 roku pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej CDProjekt RED S.A. Od czerwca 2012 roku pełni funkcje Sekretarza Rady Nadzorczej Newag S.A. Od stycznia 2013 roku Katarzyna Szwarc pełni funkcję członka rady nadzorczej w Funduszu Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, a od czerwca 2013 roku w Skarbcu Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
Katarzyna Szwarc jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE Business School University of Navarra – Advanced Management Program. Katarzyna Szwarc jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Pani Katarzyna Szwarc nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pani Katarzyna Szwarc nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani Katarzyna Szwarc nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Monika Halupczak

Członek Rady Nadzorczej

Monika Hałupczak jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2002-2004, była dyrektorem biura prawnego i prokurentem spółki Elektrim S.A.
Pracowała w PZU S.A. będąc odpowiedzialną za zarządzanie korporacyjne i współpracę z akcjonariuszami. Była również pełnomocnikiem zarządu ds. oferty publicznej spółki RUCH S.A. W latach 2009-2011 była członkiem zarządu Black Lion NFI S.A.
Posiada doświadczenie związane z przeprowadzaniem transakcji kapitałowych i typu M&A, w tym zwłaszcza z udziałem spółek publicznych, jak również związane z procesami restrukturyzacyjnymi. Specjalizuje się w obsłudze transakcji kapitałowych, nabywania spółek i przedsiębiorstw, organizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również w doradztwie korporacyjnym, dotyczącym zasad funkcjonowania spółek handlowych i ich organów.
Jest i była członkiem wielu rad nadzorczych: m.in. ZE PAK S.A., RAFAKO S.A., Elektrim Telekomunikacja S.A., Scanmed S.A., Qumak Secom S.A., ZASTAL S.A., PTI .S.A.
Aktualnie jest wspólnikiem Kancelarii Prawnej Yingke BWHS sp.j.
Kancelaria Yingke jest drugą co do wielkości kancelarii w Chinach, z ponad 20 oddziałami na całym świecie.
Pani Monika Hałupczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pani Monika Hałupczak nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani Monika Halupczak nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Wojciech Napiórkowski

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i kwalifikacje:
Wyższe, Magister prawa na Uniwersytecie Warszawskim, MBA Politechnika Warszawska.
Zajmowane stanowiska:
Od 01-2014 – Dyrektor Zarządzający Aktivist FIZ, Dom Inwestycyjny Investors
12.2012-01.2014 – Investors TFI – Wiceprezes Zarządu
07.2011- 01.2012 – Abris Capital Partners
– doradztwo i generowanie transakcji na rynku polskim
2007-2011 – Bridgepoint Capital – Dyrektor
– Inwestycje w spółki, organizowanie różnych form finansowania, nadzór nad działalnością operacyjną spółek portfelowych,
2003-2007 – Advent International – Dyrektor Inwestycyjny
– Kierowanie procesami zakupu, restrukturyzacji oraz sprzedaży spółek w Polsce
– Zarządzanie procesami due diligence
– Organizowanie finansowania dłużnego w transakcjach typu LBO
– Wyszukiwanie managerów zarządzających spółkami portfelowymi
– Opracowywanie planów motywacyjnych
– Udział w procesie pozyskiwania finansowania do funduszu
– Pozyskiwanie zagranicznych ekspertów branżowych
– Główne inwestycje, Kamax – Keystone- Producent zderzaków kolejowych, Ultimo – największa firma na rynku windykacji wierzytelności
1999-2003 – Investment Manager w Emerging Ventures Limited
Telewizja Kablowa Multimedia
– Stworzenie struktury sprzedaży bezpośredniej obejmującej 10 miast i ponad 5000 przedstawicieli handlowych
– Opracowanie i wdrożenie dostępu do internetu przy wykorzystaniu sieci kablowych (pierwsze wdrożenie w Polsce)
– Przygotowanie wycen oraz negocjacje warunków przejęć innych spółek w branży kablowej
– Przejęcie spółek telekomunikacyjnych i ich integracja z telewizją
1997- 99 – Domański, Zakrzewski Palinka – kancelaria prawna Arthur Andersen
Główne projekty dotyczyły: fuzji i przejęć, emisji obligacji zamiennych, publicznych i prywatnych ofert, wykupu firm przez inwestorów branżowych oraz emisje opcji managerskich
1997-95 – Dom maklerski „Elimar S.A
Pan Wojciech Napiórkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Wojciech Napiórkowski nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Wojciech Napiórkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Mariusz Kaczmarek

Członek Rady Nadzorczej

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie związane głównie z branżą bankowości. Był m.in. Prezesem CompFort Meridian Polska i Dyrektorem Zarządzającym EY Polska. W latach 2011-2013 był Wiceprezesem Zarządu Kredyt Banku odpowiadającym za operacje oraz obszar IT. Zajmował również stanowisko CIO Deutsche Banku PBC oraz Raiffeisen Bank Polska. Od stycznia 2017 r. Wiceprezes Zarządu Euro Bank SA gdzie sprawuje nadzór nad pionem operacji i IT.
Mariusz Kaczmarek jest absolwentem Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, a także Advanced Management Program IESE Business School.
Pan Mariusz Kaczmarek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Mariusz Kaczmarek nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Mariusz Kaczmarek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Zientara

Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Zientara jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył szkolenia i kursy specjalistyczne: Zarządzanie przez jakość w Juran Instytut (USA) oraz Restrukturyzacja i programy naprawcze w Instytucie Administracji.
Pan Andrzej Zientara zajmował wcześniej następujące stanowiska:
1) Doradca Prezesa Zarządu w Hygienika S.A. (2006 r.);
2) Doradca Prezesa Zarządu w Emalia Olkusz sp. z o.o. (2005 r.);
3) Wiceprezes Zarządu w FAM – Technika Odlewnicza S.A. (2003/2004 r.)
4) Wiceprezes Zarządu w Wólczanka S.A. (2002 r.)
5) Dyrektor ds. Budżetów i Inwestycji w J.W. Construction S.A. (1999 r.)
6) Dyrektor Finansowy w Sekom S.A. (1998 r.) ;
7) Pełnomocnik Dyrektora ds. inwestycyjnych w FSO Żerań (1994/1997);
8) Ekspert ds. Restrukturyzacji w WGI Consulting (1993 r.);
9) Dyrektor ds. Technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontu Dźwigów (1986/1988);
10) Główny Specjalista ds. Materiałowych – Komisja Planowania Rady Ministrów (1985/1986);
11) Szef Działu Gospodarki Materiałowej w Zakładach Maszynowych Ursus (1971/1985)
Pan Andrzej Zientara pełnił funkcję członka rad nadzorczych w następujących spółkach: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w Łapach, Zakłady Przemysłu Jedwabniczego Wistyl S.A. w Kaliszu, Przedsiębiorstwo Aparatury Spawalniczej ASPA S.A. we Wrocławiu, Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR – Wadowice S.A. oraz Anti S.A.
Pan Andrzej Zientara nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Andrzej Zientara nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Andrzej Zientara nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Seweryn Dmowski

Członek Rady Nadzorczej

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
(dokładne okresy pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska ze szczegółowym opisem pełnionych funkcji, zajmowanych stanowisk i opisem przebiegu pracy zawodowy.

12/2013 – obecnie – Firma Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Stanowisko: adiunkt
Opis funkcji: niesamodzielny pracownik naukowy
Obowiązki: Działalność naukowo-badawcza oraz praca dydaktyczna

07/2015-03/2017 – Firma Legia Warszawa S.A.
Stanowisko: Doradca Zarządu / Dyrektor ds. mediów i public relations
Opis funkcji: Kierowanie pracami działu mediów klubowych oraz Biura Prasowego
Obowiązki: Strategia i egzekucja działań komunikacyjnych, planowanie i wykonanie kampanii wizerunkowych, zarządzanie kryzysowe

12/2013-11/2016 – Firma Ekstraklasa S.A.
Stanowisko: Doradca Zarządu
Opis funkcji: profesjonalne doradztwo w zakresie komunikacji medialnej Obowiązki: Doradztwo strategiczne i komunikacyjne w zakresie bezpieczeństwa stadionowego

12/2013-11/2016 – Firma Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Stanowisko: Specjalista naukowo-techniczny ds. badań naukowych oraz współpracy z zagranicą Opis funkcji: sekretarz projektów naukowych i zagranicznych
Obowiązki: Pozyskiwanie funduszy, promocja publikacji i konferencji, organizacja konferencji

12/2009-02/2011 – Firma Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Stanowisko: Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Opis funkcji: koordynacja całości działań promocyjnych jednostki Obowiązki: Koncepcja, przygotowanie i realizacja działań marketingowo-promocyjnych dla oferty dydaktycznej jednostki

12/2007 – 11/2008 – Firma Polbank EFG
Stanowisko: Specjalista ds. komunikacji marketingowej
Opis funkcji: działania komunikacyjne i marketingowe w Departamencie Kart Kredytowych
Obowiązki: Realizacja strategii komunikacyjnych, współpraca przy wdrażaniu produktów, koncepcja, przygotowanie i realizacja projektów komunikacji wewnętrznej

12/2009 – 02/2011 – Firma Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP Stanowisko: Konsultant poselski
Opis funkcji: Obsługa Punktu Konsultacyjnego
Obowiązki: Zarządzanie ekspertyzami, przygotowywanie ekspertyz, przygotowywanie i realizacja konferencji naukowych, obsługa bieżąca posłów

UCZESTNICTWO W SPÓŁKACH OSOBOWYCH, CZŁONKOSTWO W ORGANACH SPÓŁEK I OSÓB PRAWNYCH,
11/2012 – obecnie – Fundacja „Centrum Badań nad Futbolem”
Stanowisko: Fundator i Prezes Zarządu
Zakres obowiązków: Prowadzenie Fundacji, realizacja statutowych działań naukowo-badawczych

WYKSZTAŁCENIE
2008-2012 – Uniwersytet Warszawski (Stacjonarne humanistyczne studia doktoranckie w zakresie nauki o polityce)
2003-2008 – Uniwersytet Warszawski (magisterskie jednolite studia stacjonarne w zakresie nauk o polityce)

Pan Mariusz Kaczmarek oraz Pan Seweryn Dmowski potwierdzili spełnienie kryteriów niezależności od Spółki i podmiotów powiązanych, które to kryteria określone są w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.
1. Katarzyna Szwarc – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Monika Hałupczak
3. Mariusz Kaczmarek
4. Wojciech Napiórkowski
5. Andrzej Zientara
6. Seweryn Dmowski