Skład Rady Nadzorczej

 

1. Maciej Zientara – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jakub Szumielewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Ilona Borkowska
4. Seweryn Dmowski
5. Monika Hałupczak
6. Marcin Zientara

Pan Maciej Zientara

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Zientara posiada wykształcenie wyższe, ekonomiczne. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz VII edycji AMP (2012) IESE Business School w Barcelonie.
Posiada wieloletnie transakcyjne i praktyczne doświadczenie w zakresie M&A, inżynierii finansowej, zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami przedsiębiorstw.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta wykonuje działalność jako Partner Zarządzający międzynarodowym Holdingiem Inwestycyjnym „Supernova Group” inwestującym w projekty kapitałowe różnych faz bez szczególnej preferencji branżowej.

 

Pan Maciej Zientara oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako udziałowiec lub członek organu
spółki kapitałowej. Jak również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na
podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Monika Hałupczak

Członek Rady Nadzorczej

Monika Hałupczak jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2002-2004, była dyrektorem biura prawnego i prokurentem spółki Elektrim S.A.
Pracowała w PZU S.A. będąc odpowiedzialną za zarządzanie korporacyjne i współpracę z akcjonariuszami. Była również pełnomocnikiem zarządu ds. oferty publicznej spółki RUCH S.A. W latach 2009-2011 była członkiem zarządu Black Lion NFI S.A.
Posiada doświadczenie związane z przeprowadzaniem transakcji kapitałowych i typu M&A, w tym zwłaszcza z udziałem spółek publicznych, jak również związane z procesami restrukturyzacyjnymi. Specjalizuje się w obsłudze transakcji kapitałowych, nabywania spółek i przedsiębiorstw, organizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również w doradztwie korporacyjnym, dotyczącym zasad funkcjonowania spółek handlowych i ich organów.
Jest i była członkiem wielu rad nadzorczych: m.in. ZE PAK S.A., RAFAKO S.A., Elektrim Telekomunikacja S.A., Scanmed S.A., Qumak S.A., ZASTAL S.A..
Aktualnie zaangażowana w projekt Private Market na GPW S.A.
Pani Monika Hałupczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pani Monika Hałupczak nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani Monika Halupczak nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Ilona Borkowska

Członek Rady Nadzorczej

Pani Ilona Borkowska posiada wykształcenie wyższe, ekonomiczne. Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu efektywności ekonomicznej małych i średnich przedsiębiorstw na Uniwersytecie Warszawskim.
Posiada doświadczenie w zakresie kontrolingu, finansów przedsiębiorstw, rewizji finansowej, przeprowadzania procesów due dilligence potencjalnych projektów inwestycyjnych, oceny rentowności przyszłych projektów, zarządzania bieżącą płynnością oraz cash flow całego portfela inwestycji.

Zajmowała uprzednio następujące stanowiska:
2010-2014 r. Supernova Financial Services Sp. z o.o. – Kontroler Finansowy
2017-2018 r. Altus TFI S.A – Zarządzający Funduszem Inwestycyjnym
2015- obecnie Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. Kontroler Finansowy/ Dyrektor Finansowy

Wykonuje obecnie następującą działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta:
Od 2016 r. Członek Rady Nadzorczej Rent Factory S.A.
Od 2016 r. Członek Zarządu Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o.
Od 2018 r. Prezes Zarządu Andromeda Sp. z o.o.
Od 2021 r. Prezes Zarządu BIBI Invest Sp. z o.o.
Od 2021 r. Członek Zarządu komplementariusza Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. Wałowa Sp.k.
Od 2022 r. Członek Zarządu PI Management Sp. z o.o.
Od 2022 r. Członek Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A.

Pani Ilona Borkowska oświadczyła, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie uczestniczy
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako udziałowiec lub członek organu
spółki kapitałowej. Jak również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na
podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Seweryn Dmowski

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie
2008 – 2012 Uniwersytet Warszawski (Stacjonarne humanistyczne studia doktoranckie w zakresie nauki o polityce)

2003 – 2008 Uniwersytet Warszawski (magisterskie jednolite studia stacjonarne w zakresie nauk o polityce)

Doświadczenie zawodowe:
12/2013 – obecnie Firma Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Stanowisko: adiunkt
07/2015 – 03/2017 Firma Legia Warszawa S.A. Stanowisko: Doradca Zarządu / Dyrektor ds. mediów i public relations
12/2013 – 11/2016 Firma Ekstraklasa S.A., Stanowisko: Doradca Zarządu

12/2009 – 02/2011 Firma Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Stanowisko: Specjalista naukowo-techniczny ds. badań naukowych oraz współpracy z zagranicą
Opis funkcji: sekretarz projektów naukowych i zagranicznych

12/2009 – 02/2011 Firma Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Stanowisko: Pełnomocnik Dziekana ds. promocji
Opis funkcji: koordynacja całości działań promocyjnych jednostki
12/2007 – 11/2008 Firma Polbank EFG
Stanowisko: Specjalista ds. komunikacji marketingowej

12/2009 – 02/2011 Firma Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP
Stanowisko: Konsultant poselski

UCZESTNICTWO W SPÓLKACH OSOBOWYCH, CZŁONKOSTWO W ORGANACH SPÓŁEK I OSÓB PRAWNYCH,

11/2012 – obecnie Fundacja „Centrum Badań nad Futbolem”
Stanowisko: Fundator i Prezes Zarządu
Zakres obowiązków: Prowadzenie Fundacji, realizacja statutowych działań naukowo-badawczych
Pan Seweryn Dmowski oświadczył iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Seweryn Dmowski nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Seweryn Dmowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jakub Szumielewicz

Członek Rady Nadzorczej

1. Posiadane wykształcenie i kwalifikacje:
INSEAD – Global Leadership for Growth, General Management;
Institut Francais de Gestion – Tytuł licencjata;
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – tytuł magistra ekonomii
2. Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;
AGO Esport Sp. z o.o. – Prezes / CEO [2018-obecnie] Legia Warszawa S.A.
Wiceprezes/ COO [2014-2017] Dyrektor Wykonawczy i Członek Zarządu [2013-2017] ZW Inwestment sp. z o.o. – CEO & wspólnik [2009-2013] L’Oreal
Matrix Brand Director [2005-2009] L’Oreal Sales Director [2001-2005] Kerastase Brand Manager [1999-2001] Product Manager [1996-1998] Przedsiębiorca i menadżer z ogromnym doświadczeniem w prowadzeniu organizacji. W swoich przedsięwzięciach odpowiadał za planowanie biznesowe, rozwój produktów, sprzedaż, marketing, przygotowywanie i wdrażanie strategii komunikacyjnych i medialnych, ze szczególnie dobrymi wynikami w nowych biznesach. Ekspert w budowaniu i podtrzymywaniu relacji na każdym poziomie w połączeniu z umiejętnością skutecznego negocjowania w celu spełniania i przekraczania wyznaczonych celów biznesowych. Rozpoczynał w międzynarodowych korporacjach, następnie zajął się przedsiębiorstwami i sportem, ze szczególnym naciskiem na piłkę nożną. Obecnie swoją uwagę skupia na esporcie.
Specjalizacje: rozwój biznesu, przywództwo, rozwój marki, zarządzanie marką, planowanie strategiczne, marketing sportowy, biznes międzynarodowy, FMCG, rozwój organizacyjny, planowanie finansowe, udoskonalanie procesów.
Pan Jakub Szumielewicz oświadczył iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Jakub Szumielewicz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Jakub Szumielewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marcin Zientara

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marcin Zientara przedstawił informacje, iż posiada wykształcenie średnie oraz kwalifikacje w zakresie nadzoru spółek kapitałowych ugruntowane wieloletnim doświadczeniem.
Aktualnie pełni funkcje członka zarządu fundacji Edukacyjnej im. Władysława Śmiałka.
Wcześniej zajmowane stanowiska:
Prezes Zarządu Nemesis Poland Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Nova Care Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Supernova Property Sp. z o.o.
Prezes Zarządu MCJ Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Equity Services Sp. z o.o.
Członek rady nadzorczej Zachodni NFI S.A.
Członek rady nadzorczej Supernova Fund S.A.
Członek rady nadzorczej El2 Sp. z o.o.
Członek rady nadzorczej Konsorcjum Progress S.A.
Członek rady nadzorczej Unimil S.A.
Członek rady nadzorczej Hygienika S.A.
Członek Rady nadzorczej Supernova Capital S.A.
Prezes Zarządu – WP Constal Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.
EL2 Sp. z o.o. – Dyrektor finansowy
L2Mobile.com S.A. – Dyrektor ds. Systemów Informatycznych PST Polskie Sieci Teleinformatyczne S.A. – Dyrektor ds. wdrożeń O/Warszawa

W ramach przebiegu pracy zawodowej Pan Marcin Zientara pełnił m.in. funkcje doradcy ekonomiczno-finansowego dla funduszy inwestycyjnych (fundusze private equity, fundusze nieruchomościowe). W tym czasie brał udział w jednych z największych w Polsce przejęciach, fuzjach i restrukturyzacji przedsiębiorstw. W związku ze współpracą z funduszami nieruchomościowymi stał się ekspertem w zakresie pozyskiwania i obrotu nieruchomościami.

Pan Marcin Zientara nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako udziałowiec lub członek organu spółki kapitałowej.
Pan Marcin Zientara nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.