Skład Rady Nadzorczej

1. Katarzyna Szwarc – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Jakub Szumielewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Wojciech Napiórkowski
4. Seweryn Dmowski
5. Monika Hałupczak
6. Marcin Zientara

Pani Katarzyna Szwarc

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Katarzyna Szwarc rozpoczęła karierę zawodową w 2003 roku jako asystent prawny biura zarządu Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie w latach 2006–2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, a następnie, w latach 2007–2010, kierownika działu prawnego. Od 2010 do 2018 roku była dyrektorem działu prawnego Mennica Polska S.A. Od marca 2008 do kwietnia 2009 roku oraz od grudnia 2009 do kwietnia 2013 roku pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dawniej Energopol Południe S.A.). Od czerwca 2007 roku pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej CDProjekt RED S.A. Od marca 2008 roku pełniła funkcje Sekretarza, a od czerwca 2018 roku Przewodniczącej Rady Nadzorczej Newag S.A. Od stycznia 2013 roku Katarzyna Szwarc pełni funkcję członka rady nadzorczej w Funduszu Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.
Katarzyna Szwarc jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE Business School University of Navarra – Advanced Management Program. Katarzyna Szwarc jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Pani Katarzyna Szwarc prowadzi działalność konkurencyjną wykonywaną poza przedsiębiorstwem Emitenta uczestnicząc w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki osobowej, której działalność koncentruje się na realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Pani Katarzyna Szwarc nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani Katarzyna Szwarc nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Monika Halupczak

Członek Rady Nadzorczej

Monika Hałupczak jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2002-2004, była dyrektorem biura prawnego i prokurentem spółki Elektrim S.A.
Pracowała w PZU S.A. będąc odpowiedzialną za zarządzanie korporacyjne i współpracę z akcjonariuszami. Była również pełnomocnikiem zarządu ds. oferty publicznej spółki RUCH S.A. W latach 2009-2011 była członkiem zarządu Black Lion NFI S.A.
Posiada doświadczenie związane z przeprowadzaniem transakcji kapitałowych i typu M&A, w tym zwłaszcza z udziałem spółek publicznych, jak również związane z procesami restrukturyzacyjnymi. Specjalizuje się w obsłudze transakcji kapitałowych, nabywania spółek i przedsiębiorstw, organizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również w doradztwie korporacyjnym, dotyczącym zasad funkcjonowania spółek handlowych i ich organów.
Jest i była członkiem wielu rad nadzorczych: m.in. ZE PAK S.A., RAFAKO S.A., Elektrim Telekomunikacja S.A., Scanmed S.A., Qumak S.A., ZASTAL S.A..
Aktualnie zaangażowana w projekt Private Market na GPW S.A.
Pani Monika Hałupczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pani Monika Hałupczak nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani Monika Halupczak nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Wojciech Napiórkowski

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i kwalifikacje:
Wyższe, Magister prawa na Uniwersytecie Warszawskim, MBA Politechnika Warszawska.
Zajmowane stanowiska:
Obecnie niezależny inwestor rynku publicznego i prywatnego oraz członek rad nadzorczych: Boombit S.A. Ferro S.A. Adiuvo Investment S.A. BBI Development S.A.
Od 01-2014 do 08.2018- Dyrektor Zarządzający Aktivist FIZ, Dom Inwestycyjny Investors
12.2012-01.2014 – Investors TFI – Wiceprezes Zarządu
07.2011- 01.2012 – Abris Capital Partners
– doradztwo i generowanie transakcji na rynku polskim
2007-2011 – Bridgepoint Capital – Dyrektor
– Inwestycje w spółki, organizowanie różnych form finansowania, nadzór nad działalnością operacyjną spółek portfelowych,
2003-2007 – Advent International – Dyrektor Inwestycyjny
– Kierowanie procesami zakupu, restrukturyzacji oraz sprzedaży spółek w Polsce
– Zarządzanie procesami due diligence
– Organizowanie finansowania dłużnego w transakcjach typu LBO
– Wyszukiwanie managerów zarządzających spółkami portfelowymi
– Opracowywanie planów motywacyjnych
– Udział w procesie pozyskiwania finansowania do funduszu
– Pozyskiwanie zagranicznych ekspertów branżowych
– Główne inwestycje, Kamax – Keystone- Producent zderzaków kolejowych, Ultimo – największa firma na rynku windykacji wierzytelności
1999-2003 – Investment Manager w Emerging Ventures Limited
Telewizja Kablowa Multimedia
– Stworzenie struktury sprzedaży bezpośredniej obejmującej 10 miast i ponad 5000 przedstawicieli handlowych
– Opracowanie i wdrożenie dostępu do internetu przy wykorzystaniu sieci kablowych (pierwsze wdrożenie w Polsce)
– Przygotowanie wycen oraz negocjacje warunków przejęć innych spółek w branży kablowej
– Przejęcie spółek telekomunikacyjnych i ich integracja z telewizją
1997- 99 – Domański, Zakrzewski Palinka – kancelaria prawna Arthur Andersen
Główne projekty dotyczyły: fuzji i przejęć, emisji obligacji zamiennych, publicznych i prywatnych ofert, wykupu firm przez inwestorów branżowych oraz emisje opcji managerskich
1997-95 – Dom maklerski „Elimar S.A
Zasiadał w Radach Nadzorczych: Trakcja PRKI S.A. GTC S.A. Kopex S.A. Scanmed Multimedis S.A.
Pan Wojciech Napiórkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Wojciech Napiórkowski nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Wojciech Napiórkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Seweryn Dmowski

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie
2008 – 2012 Uniwersytet Warszawski (Stacjonarne humanistyczne studia doktoranckie w zakresie nauki o polityce)

2003 – 2008 Uniwersytet Warszawski (magisterskie jednolite studia stacjonarne w zakresie nauk o polityce)

Doświadczenie zawodowe:
12/2013 – obecnie Firma Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Stanowisko: adiunkt
07/2015 – 03/2017 Firma Legia Warszawa S.A. Stanowisko: Doradca Zarządu / Dyrektor ds. mediów i public relations
12/2013 – 11/2016 Firma Ekstraklasa S.A., Stanowisko: Doradca Zarządu

12/2009 – 02/2011 Firma Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Stanowisko: Specjalista naukowo-techniczny ds. badań naukowych oraz współpracy z zagranicą
Opis funkcji: sekretarz projektów naukowych i zagranicznych

12/2009 – 02/2011 Firma Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Stanowisko: Pełnomocnik Dziekana ds. promocji
Opis funkcji: koordynacja całości działań promocyjnych jednostki
12/2007 – 11/2008 Firma Polbank EFG
Stanowisko: Specjalista ds. komunikacji marketingowej

12/2009 – 02/2011 Firma Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP
Stanowisko: Konsultant poselski

UCZESTNICTWO W SPÓLKACH OSOBOWYCH, CZŁONKOSTWO W ORGANACH SPÓŁEK I OSÓB PRAWNYCH,

11/2012 – obecnie Fundacja „Centrum Badań nad Futbolem”
Stanowisko: Fundator i Prezes Zarządu
Zakres obowiązków: Prowadzenie Fundacji, realizacja statutowych działań naukowo-badawczych
Pan Seweryn Dmowski oświadczył iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Seweryn Dmowski nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Seweryn Dmowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jakub Szumielewicz

Członek Rady Nadzorczej

1. Posiadane wykształcenie i kwalifikacje:
INSEAD – Global Leadership for Growth, General Management;
Institut Francais de Gestion – Tytuł licencjata;
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – tytuł magistra ekonomii
2. Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;
AGO Esport Sp. z o.o. – Prezes / CEO [2018-obecnie] Legia Warszawa S.A.
Wiceprezes/ COO [2014-2017] Dyrektor Wykonawczy i Członek Zarządu [2013-2017] ZW Inwestment sp. z o.o. – CEO & wspólnik [2009-2013] L’Oreal
Matrix Brand Director [2005-2009] L’Oreal Sales Director [2001-2005] Kerastase Brand Manager [1999-2001] Product Manager [1996-1998] Przedsiębiorca i menadżer z ogromnym doświadczeniem w prowadzeniu organizacji. W swoich przedsięwzięciach odpowiadał za planowanie biznesowe, rozwój produktów, sprzedaż, marketing, przygotowywanie i wdrażanie strategii komunikacyjnych i medialnych, ze szczególnie dobrymi wynikami w nowych biznesach. Ekspert w budowaniu i podtrzymywaniu relacji na każdym poziomie w połączeniu z umiejętnością skutecznego negocjowania w celu spełniania i przekraczania wyznaczonych celów biznesowych. Rozpoczynał w międzynarodowych korporacjach, następnie zajął się przedsiębiorstwami i sportem, ze szczególnym naciskiem na piłkę nożną. Obecnie swoją uwagę skupia na esporcie.
Specjalizacje: rozwój biznesu, przywództwo, rozwój marki, zarządzanie marką, planowanie strategiczne, marketing sportowy, biznes międzynarodowy, FMCG, rozwój organizacyjny, planowanie finansowe, udoskonalanie procesów.
Pan Jakub Szumielewicz oświadczył iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Jakub Szumielewicz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Jakub Szumielewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marcin Zientara

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marcin Zientara przedstawił informacje, iż posiada wykształcenie średnie oraz kwalifikacje w zakresie nadzoru spółek kapitałowych ugruntowane wieloletnim doświadczeniem.
Aktualnie pełni funkcje członka zarządu fundacji Edukacyjnej im. Władysława Śmiałka.
Wcześniej zajmowane stanowiska:
Prezes Zarządu Nemesis Poland Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Nova Care Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Supernova Property Sp. z o.o.
Prezes Zarządu MCJ Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Equity Services Sp. z o.o.
Członek rady nadzorczej Zachodni NFI S.A.
Członek rady nadzorczej Supernova Fund S.A.
Członek rady nadzorczej El2 Sp. z o.o.
Członek rady nadzorczej Konsorcjum Progress S.A.
Członek rady nadzorczej Unimil S.A.
Członek rady nadzorczej Hygienika S.A.
Członek Rady nadzorczej Supernova Capital S.A.
Prezes Zarządu – WP Constal Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.
EL2 Sp. z o.o. – Dyrektor finansowy
L2Mobile.com S.A. – Dyrektor ds. Systemów Informatycznych PST Polskie Sieci Teleinformatyczne S.A. – Dyrektor ds. wdrożeń O/Warszawa

W ramach przebiegu pracy zawodowej Pan Marcin Zientara pełnił m.in. funkcje doradcy ekonomiczno-finansowego dla funduszy inwestycyjnych (fundusze private equity, fundusze nieruchomościowe). W tym czasie brał udział w jednych z największych w Polsce przejęciach, fuzjach i restrukturyzacji przedsiębiorstw. W związku ze współpracą z funduszami nieruchomościowymi stał się ekspertem w zakresie pozyskiwania i obrotu nieruchomościami.

Pan Marcin Zientara nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako udziałowiec lub członek organu spółki kapitałowej.
Pan Marcin Zientara nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.