Portfel inwestycyjny

Przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej jest realizacja projektów budowlanych oraz prowadzenie działalności inwestycyjnej w obszarze obrotu nieruchomościami.

Obecnie spółka posiada w portfelu inwestycyjnym aktywa nieruchomościowe zlokalizowane w Warszawie, w Oborach (gm. Konstancin Jeziorna) oraz w Kamionce (gm. Chodzież).

Zamierzeniem spółki jest podejmowanie czynności mających na celu wzrost wartości posiadanych aktywów oraz kontynuowanie polityki skupu akcji własnych.