Portfel inwestycyjny

Przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej jest realizacja projektów budowlanych oraz prowadzenie działalności inwestycyjnej w obszarze obrotu nieruchomościami.

Zamierzeniem spółki jest podejmowanie czynności mających na celu wzrost wartości posiadanych aktywów oraz kontynuowanie polityki skupu akcji własnych.