Przetarg

Warszawa, 21.06.2016 r. PRZETARG Soho Factory Sp. z o.o. Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem skomercjalizowanych budynków usługowo-biurowych – położonych w Warszawie przy  ul. Mińskiej 25. Nieruchomość o unikatowym charakterze postindustrialnym, zlokalizowana w samym centrum Soho Factory, stanowiącym spójny projekt urbanistyczny na warszawskim Kamionku. Jest to projekt łączący ze sobą rewitalizowane budynki usługowe, obiekty mieszkalne oraz tereny zielone. Wyjątkowy charakter miejsca przyciąga wielu najemców takich jak prestiżowe restauracje, agencje marketingowe, galerie, biura architektoniczne i designerskie. WARUNKI PRZETARGU Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego dz. nr 18/13 obręb 3-02-02 w Warszawie, Praga Południe, ul. Mińska 25, o pow. 0,3795 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WA6M/00491632/6. Z prawem użytkowania wieczystego związane jest prawo własności dwóch budynków o przeznaczaniu usługowo-biurowym o powierzchni całkowitej 2.893 m2 w 100 % skomercjalizowanych (m.in. restauracja Warszawa Wschodnia by Mateusz Gessler, agencja marketingowa, kancelaria prawna, sklep Rage Age, sklep z wyposażeniem wnętrz). Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego. Oferty należy składać z dopiskiem „Przetarg na zakup działki nr 18/13 w Warszawie”, w terminie do 21 lipca 2016 r. do godz. 17.00 w siedzibie Spółki Soho Factory, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, bud. 1923. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 250.000 zł na rachunek Soho Factory sp. z o.o. o nr: 37 1560 0013 2367 2662 5955 0001, prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.  – najpóźniej w terminie do 21 lipca 2016 r. Za dzień wpłaty wadium należy uznać dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na wskazany rachunek. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych), oznaczenie firmy, adres siedziby, odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych...