Przetarg

Warszawa, 21.06.2016 r. PRZETARG Soho Factory Sp. z o.o. Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem skomercjalizowanych budynków usługowo-biurowych – położonych w Warszawie przy  ul. Mińskiej 25. Nieruchomość o unikatowym charakterze postindustrialnym, zlokalizowana w samym centrum Soho Factory, stanowiącym spójny projekt urbanistyczny na warszawskim Kamionku. Jest to projekt łączący ze sobą rewitalizowane budynki usługowe, obiekty mieszkalne oraz tereny zielone. Wyjątkowy charakter miejsca przyciąga wielu najemców takich jak prestiżowe restauracje, agencje marketingowe, galerie, biura architektoniczne i designerskie. WARUNKI PRZETARGU Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego dz. nr 18/13 obręb 3-02-02 w Warszawie, Praga Południe, ul. Mińska 25, o pow. 0,3795 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WA6M/00491632/6. Z prawem użytkowania wieczystego związane jest prawo własności dwóch budynków o przeznaczaniu usługowo-biurowym o powierzchni całkowitej 2.893 m2 w 100 % skomercjalizowanych (m.in. restauracja Warszawa Wschodnia by Mateusz Gessler, agencja marketingowa, kancelaria prawna, sklep Rage Age, sklep z wyposażeniem wnętrz). Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego. Oferty należy składać z dopiskiem „Przetarg na zakup działki nr 18/13 w Warszawie”, w terminie do 21 lipca 2016 r. do godz. 17.00 w siedzibie Spółki Soho Factory, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, bud. 1923. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 250.000 zł na rachunek Soho Factory sp. z o.o. o nr: 37 1560 0013 2367 2662 5955 0001, prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.  – najpóźniej w terminie do 21 lipca 2016 r. Za dzień wpłaty wadium należy uznać dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na wskazany rachunek. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych), oznaczenie firmy, adres siedziby, odpis aktualny z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych...

Zaproszenie na debiut obligacji spółki na rynku Catalyst

Black Lion NFI S.A. ma zaszczyt zaprosić wszystkich swoich akcjonariuszy na debiut obligacji spółki na rynku Catalyst w dniu 27 czerwca 2011 roku. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10:30 na sali Catalyst w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książecej 4. Wszystkich, którzy nie będą mogli osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu zachęcamy do obejrzenia transmisji na stronie...

Komunikat Zarządu Black Lion Fund S.A.

W nawiązaniu do informacji prasowych dotyczących prób szantażu podejmowanych w stosunku do Black Lion Fund S.A. (dalej „Spółka”), Zarząd w ramach dbałości spółki giełdowej o należytą jakość ładu informacyjnego i zgodnie z dobrymi praktykami spółek GPW, informuje iż otrzymał zawiadomienie Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie o wszczęciu śledztwa w sprawie usiłowania wyłudzenia kwoty 12.000.000 złotych na szkodę Spółki. Ww. śledztwo zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia Spółki, nadając jej w tej sprawie status pokrzywdzonego. Zarząd podkreśla iż „roszczenia” kierowane do Spółki, będące przedmiotem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, są całkowicie bezzasadne. „Roszczenia” te dotyczą sprawy, która w 2006r. została rozstrzygnięta ostatecznym wyrokiem sądowym. Zarząd Spółki nie widzi zatem jakichkolwiek zagrożeń o charakterze finansowym związanych z powyższą...