Akcjonariat

 

 Lp.  AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW
 1 Superkonstelacja Limited (Nikozja) 20 771 584 22,75 20 771 584 22,75
 2 Pan Maciej Wandzel (bezpośrednio oraz przez spółkę zależną Aulos 1 Sp. z o.o.) 19 642 744 21,51 19 642 744 21,51
 3 Rafał Bauer (wraz z podmiotami zależnymi) 5 967 958 6,54 5 967 958 6,54
 4 Witold i Danuta Knabe – Porozumienie 5 087 947 5,57 5 087 947 5,57
 5 Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny 4 945 672 5,42 4 945 672 5,42
Razem Akcjonariusze powyżej 5% 56 415 905 61,79 56 415 905 61,79
Akcje Pozostali Akcjonariusze 34 886 733 38,21  34 886 733  38,21%
  Razem Wszystkie Akcje 91 302 638 100,00