Akcjonariat

 Lp.  AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW
 1 Superkonstelacja Limited (Nikozja) 22 691 169 20,38 22 691 169 20,38
 2 Aulos 1 Sp. z o.o.* (spółka zależna Pana Macieja Wandzla) 19 142 744 17,19 19 142 744 17,19
 3 Progress FIZAN zarządzany przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** 11 900 000 10,69 11 900 000 10,69
 4 Rafał Bauer (wraz z podmiotami zależnymi) 5 967 958 5,36 5 967 958 5,36
Razem akcjonariusze powyżej 5% 59 701 871 53,62 59 701 871 53,62
Razem pozostali Akcjonariusze 43 500 767 39,07 43 500 767 39,07
Akcje własne 8 131 012 7,30    
  Razem Wszystkie Akcje 111 333 650 100,00

* z podmiotami zależnymi