Akcjonariat

 

 Lp.  AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW
1 Pan Maciej Zientara (poprzez spółkę zależną Superkonstelacja Limited (Nikozja)) 11 234 096 27,41 11 234 096 27,41
2 Pan Maciej Wandzel (bezpośrednio oraz przez spółkę zależną Aulos 1 Sp. z o.o.) 7 987 386 19,49 7 987 386 19,49
3 Pan Rafał Bauer (poprzez spółkę zależną Busienessweb S.R.O.) 2 262 637 5,52 2 262 637 5,52
4 Witold i Danuta Knabe (porozumienie) 2 068 925 5,05 2 068 925 5,05
Razem Akcjonariusze powyżej 5% 23 553 044 57,47 23 553 044 57,47
Akcje Pozostali Akcjonariusze 17 432 724 42,53 17 432 724 42,53
Akcje własne 0 0
  Razem Wszystkie Akcje 40 985 768 100,00