Akcjonariat

 

 Lp.  AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW
1 Pan Maciej Zientara (poprzez spółkę zależną Superkonstelacja Limited (Nikozja)) 7 811 297 23,22 7 811 297 23,22
2 Pan Maciej Wandzel (bezpośrednio oraz przez spółkę zależną Aulos 1 Sp. z o.o.) 7 407 576 22,02 7 407 576 22,02
Razem Akcjonariusze powyżej 5% 15 218 873 45,23 15 218 873 45,23
Razem Pozostali Akcjonariusze 18 427 446 54,77 18 427 446 54,77
Akcje własne 0 0,00
  Razem Wszystkie Akcje 33 646 319
100,00