Akcjonariat

 

 Lp.  AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW
1 Pan Maciej Zientara (poprzez spółkę zależną Helioblue Investment Limited (Larnaka) oraz Superkonstelacja Limited z siedzibą (Larnaka)) 9 195 990 33,4 9 195 990 42,7
2 Mirosław Kuś 1 389 000 5,05 1 389 000 6,4
Razem Akcjonariusze powyżej 5% 10 584 990 38,45 10 584 990 49,1
Razem Pozostali Akcjonariusze 10 954 907 39,79 10 954 907 50,9
Akcje własne 5 990 214 21,76
  Razem Wszystkie Akcje 27 530 111
100,00