Akcjonariat

 

 Lp.  AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW
 1 Superkonstelacja Limited (Nikozja) 10 877 814 17,78 10 877 814 17,78
 2 Pan Maciej Wandzel (bezpośrednio oraz przez spółkę zależną Aulos 1 Sp. z o.o.) 9 814 175 16,04 9 814 175 16,04
Razem Akcjonariusze powyżej 5% 20 691 989 33,83 20 691 989 33,83
Akcje Pozostali Akcjonariusze 28 250 779 46,18 28 250 779 46,18
Akcje własne 12 230 000 19,99
  Razem Wszystkie Akcje 61 172 768 100,00