Akcjonariat

 

 Lp.  AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW
1 Pan Maciej Zientara (poprzez spółkę zależną Helioblue Investment Limited (Larnaka)) 6 349 599 23,06 6 349 599 23,06
2 Pan Maciej Wandzel (bezpośrednio oraz przez spółkę zależną Aulos 1 Sp. z o.o.) 5 830 215 21,18 5 830 215 21,18
Razem Akcjonariusze powyżej 5% 12 179 814
44,24 12 179 814 44,24
Razem Pozostali Akcjonariusze 15 350 297
55,76 15 350 297 55,76
Akcje własne 0 0,00
  Razem Wszystkie Akcje 27 530 111
100,00