Akcjonariat

 

 Lp.  AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW
1 Pan Maciej Zientara (poprzez spółkę zależną Helioblue Investment Limited (Larnaka) oraz Superkonstelacja Limited z siedzibą (Larnaka)) 9 195 990 42,69 9 195 990 42,69
2 Mirosław Kuś 2 222 222 10,32 2 222 222 10,32
Razem Akcjonariusze powyżej 5% 11 418 212 53,01 11 418 212 53,01
Razem Pozostali Akcjonariusze 10 121 685 46,99 10 121 685 46,99
  Razem Wszystkie Akcje 21 539 897
100,00