Akcjonariat

 

 Lp.  AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW
1 Pan Maciej Zientara (poprzez spółkę zależną Superkonstelacja Limited (Nikozja)) 7 811 297 19,06 7 811 297 19,06
2 Pan Maciej Wandzel (bezpośrednio oraz przez spółkę zależną Aulos 1 Sp. z o.o.) 7 407 576 18,07 7 407 576 18,07
Razem Akcjonariusze powyżej 5% 15 218 873 37,13 15 218 873 37,13
Razem Pozostali Akcjonariusze 18 427 446 44,96 18 427 446 44,96
Akcje własne 7 339 449 17,91
  Razem Wszystkie Akcje 40 985 768 100,00