Akcjonariat

 

 Lp.  AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW
1 Pan Maciej Zientara (poprzez spółkę zależną Helioblue Investment Limited (Larnaka)) 6 349 599 23,06 6 349 599 23,06
2 Pan Maciej Wandzel (bezpośrednio oraz przez spółki zależne Aulos 1 Sp. z o.o. oraz Creative Sport Investment sp. z o.o. sp. k.) 6 166 924 22,40 6 166 924 22,40
3 Mirosław Kuś 1 389 000 5,05 1 389 000 5,05
Razem Akcjonariusze powyżej 5% 13 905 523
50,51 13 905 523 50,51
Razem Pozostali Akcjonariusze 13 624 588
49,49 13 624 588 49,49
Akcje własne 0 0,00
  Razem Wszystkie Akcje 27 530 111
100,00