Akcjonariat

 

 Lp.  AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW
1 Pan Maciej Zientara (poprzez spółkę zależną Superkonstelacja Limited z siedzibą w Larnace) 9 195 990 42,69 9 195 990 42,69
Razem Akcjonariusze powyżej 5% 9 195 990 42,69 9 195 990 42,69
Razem Pozostali Akcjonariusze 12 343 907 57,31 12 343 907 57,31
  Razem Wszystkie Akcje 21 539 897
100,00