Kalendarium

1. jednostkowy raport roczny za Rok Obrotowy – 11 grudnia 2017 r.
2. skonsolidowany raport roczny za Rok Obrotowy – 11 grudnia 2017 r.
3. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał Roku Obrotowego – 01 marca 2018 r.
4. rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze Roku Obrotowego – 22 czerwca 2018 r.
5. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał Roku Obrotowego – 29 sierpnia 2018 r.