Kalendarium

Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2023 – 30.09.2024 r.

1. Jednostkowy raport roczny za Rok Obrotowy – 30 stycznia 2024 r.
2. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał Roku Obrotowego – 29 lutego 2024 r.
3. Jednostkowy raport za I półrocze Roku Obrotowego – 30 czerwca 2024 r.
4. Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał Roku Obrotowego – 29 sierpnia 2024 r.