Kalendarium

Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2022 – 30.09.2023 r.

1. Jednostkowy raport roczny za Rok Obrotowy – 30 stycznia 2023 r.
2. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał Roku Obrotowego – 1 marca 2023 r.
3. Jednostkowy raport za I półrocze Roku Obrotowego – 30 czerwca 2023 r.
4. Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał Roku Obrotowego – 29 sierpnia 2023 r.