Kalendarium

1. Jednostkowy raport roczny za Rok Obrotowy – 05 grudnia 2016 r.
2. Skonsolidowany raport roczny za Rok Obrotowy – 05 grudnia 2016 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał Roku Obrotowego – 01 marca 2017 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze Roku Obrotowego – 30 maja 2017 r.
5. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał Roku Obrotowego – 29 sierpnia 2017 r.