Kalendarium

Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2020 – 30.09.2021 r.

1. Jednostkowy raport roczny za Rok Obrotowy – 1 lutego 2021 r.
2. Skonsolidowany raport roczny za Rok Obrotowy – 1 lutego 2021 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał Roku Obrotowego – 1 marca 2021 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze Roku Obrotowego – 30 czerwca 2021 r.
5. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał Roku Obrotowego – 30 sierpnia 2021 r.