Kalendarium

1. Jednostkowy raport roczny za Rok Obrotowy – 30 stycznia 2019 r.
2. Skonsolidowany raport roczny za Rok Obrotowy – 30 stycznia 2019 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał Roku Obrotowego – 1 marca 2019 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze Roku Obrotowego – 1 lipca 2019 r.
5. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał Roku Obrotowego – 29 sierpnia 2019 r.