Raporty bieżące

Typ plikuTytułDatawprowadzeniaNumerIDRozmiar pliku

pdf
Ogłoszenie O Zwołaniu ZWZ Na Dzień 31-03-2016 13112.3k

pdf
Projekty Uchwał Na ZWZ W Dniu 31-03-2016 13118.7k

pdf
Raport Nr 03-2016 Z Dn 02-03-2016 Poręczenie Umowy Kredytu Inwestycyjnego Na Budowę Osiedla 'Dobra Forma' W Krakowie Wpis Hipoteki 1281.3k

pdf
Raport Nr 01-2016 Z Dn 05-01-2016 Zawiadomienie Akcjonariuszy Pana Macieja Zientara Oraz Spółki Superkonstelacja Limited O Zmianie Udziału W Ogólnej Liczbie Głosów 1081.8k

pdf
Raport Nr 02-2016 Z Dn 26-01-2016 Zmiana Terminu Przekazania Raportu Okresowego Za I Kwartał Roku Obrotowego 01-10-2015 – 30-09-2016 1173.6k

pdf
Raport Nr 04-2016 Z Dn 03-03-2016 Ogłoszenie O Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na Dzień 31 Marca 2016 R Projekty Uchwał 1375.1k

pdf
Raport Nr 05-2016 Z Dn 04-03-2016 Kooptacja Członka Rady Nadzorczej 1480.9k

pdf
Raport Nr 06-2016 Z Dn 04-03-2016 Wybór Podmiotu Uprawnionego Do Badania Sprawozdań Finansowych 1577.3k

pdf
Raport Nr 07-2016 Z Dn 09032016 Pozwolenie Na Budowę Budynku 'Feniks' Na Osiedlu Soho Factory W Warszawie Przy Ulicy Mińskiej 1675.9k

pdf
Raport Nr 08-2016 Z Dn 09032016 Zawarcie Umowy O Generalne Wykonawstwo Budynku Na Osiedlu Mieszkaniowym Dobra Forma Przy Ulicy Bochenka W Krakowie 1779.3k

pdf
Raport Nr 09-2016 Z Dn 25-03-2016 Załącznik 18109.6k

pdf
Raport Nr 09-2016 Z Dn 25-03-2016 Plan Połączenia SOHO Development SA Ze Spółką Zależną PZO Investment Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1980.8k

pdf
Raport Nr 10-2016 Z Dn 25-03-2016 Pierwsze Zawiadomienie O Zamiarze Połączenia SOHO Development SA Ze Spółką Zależną PZO Investment 2079.3k

pdf
Raport Nr 11-2016 Z Dn 31-03-2016 Załącznik 2137.1k

pdf
Raport Nr 11-2016 Z Dn 31-03-2016 Wykaz Akcjonariuszy Posiadających Co Najmniej 5 Procent Liczby Głosów Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 31 Marca 2016 R 2274.8k

pdf
Raport Nr 12-2016 Z Dn 31-03-2016 Uchwały Podjęte Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 31 Marca 2016 R 2373.9k

pdf
Raport Nr 12-2016 Z Dn 31-03-2016 Załącznik 24153.1k

pdf
Raport Nr 13-2016 Z Dn 31-03-2016 Ogłoszenie O Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na Dzień 28 Kwietnia 2016 R Projekty Uchwał 2576.2k

pdf
Raport Nr 13-2016 Z Dn 31-03-2016 Ogłoszenie O Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na Dzień 28 Kwietnia 2016 R Projekty Uchwał Załącznik 1 2687.4k

pdf
Raport Nr 13-2016 Z Dn 31-03-2016 Projekty Uchwał Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna Zwołane Na Dzień 28 Kwietnia 2016 R Załącznik 2 2761.7k

pdf
Raport Nr 14-2016 Z Dn 12-04-2016 Drugie Zawiadomienie O Zamiarze Połączenia SOHO Development SA Ze Spółką Zalezną PZO Investment Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością 2886.8k

pdf
Raport Nr 15 2016 Z Dn 27-04-2016 Zawarcie Umowy O Generalne Wykonawstwo Budynku Feniks Na Osiedlu Mieszkaniowym SOHO Factory Przy Ulicy Mińskiej 25 W Warszawie 2980.9k

pdf
Raport Nr 16 2016 Z Dn 28-04-2016 Uchwały Podjęte Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 28 Kwietnia 2016 R 3074.7k

pdf
Raport Nr 16 2016 Z Dn 28-04-2016 Załącznik 3167.5k

pdf
Raport Nr 17 2016 Z Dn 28-04-2016 Wykaz Akcjonariuszy Posiadających Co Najmniej 5 Procent Liczby Głosów Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 28 Kwietnia 2016 R 3275.6k

pdf
Raport Nr 17 2016 Z Dn 28-04-2016 Załącznik 3334.8k

pdf
Raport Nr 18 2016 Z Dn 29-04-2016 Zmiana Stanu Posiadania Akcji W Spółce 3484k

pdf
Raport Nr 19 2016 Z Dn 29-04-2016 Informacja O Transakcjach Osób Mających Dostęp Do Informacji Poufnych 3579.4k

pdf
Raport Nr 20 2016 Z Dn 29-04-2016 Aneks Do Porozumienia Akcjonariuszy 3680.9k

pdf
Raport Nr 21 2016 Z Dn 06-05-2016 Rejestracja Zmian Statutu Soho Development Spółka Akcyjna Tekst Jednolity Statutu 3776.7k

pdf
Raport Nr 21 2016 Z Dn 06-05-2016 Załącznik 38117.3k

pdf
Raport Nr 22 2016 Z Dn 01-06-2016 Wniesienie Nieruchomosci Do Spółki Celowej – SOHO Feniks Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Sp K 3979.3k

pdf
Raport Nr 23 2016 Z Dn 02-06-2016 Zawarcie Umowy Kredytu Budowlanego Przez Soho Feniks Sp Z O O Sp K 4081.9k

pdf
Raport Nr 24-2016 Z Dn 09-06-2016 Wpis Połączenia PZO Investment Sp Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Z Emitentem Do Rejestru Przedsiebiorców KRS 4176k

pdf
Raport Nr 25-2016 Z Dn 04-07-2016 Informacja O Liczbie Lokali Mieszkalnych Sprzedanych W II Kwartale 2016 R 4376k

pdf
Raport Nr 25-2016 Z Dn 04-07-2016 Załącznik 4253k

pdf
Raport Nr 26-2016 Z Dn 27-07-2016 Przegląd Opcji Strategicznych Dla Spółki 4473.6k

pdf
Raport Nr 27-2016 Z Dn 03-10-2016 Informacja O Liczbie Lokali Mieszkalnych Sprzedanych W III Kwartale 2016 R 4674.1k

pdf
Raport Nr 27-2016 Z Dn 03-10-2016 Załącznik 4559.8k

pdf
Raport Nr 28-2016 Z Dn 13-10-2016 Spłata Kredytu Inwestycyjnego Zaciągnietego Na Budowe Budynku A (Wars) Zwolnienie Zabezpieczeń Kredytu 4779k

pdf
Raport Nr 29 Z Dn 17-10-2016 Pozwolenie Na Budowę REBEL II Na Osiedlu Soho Factory W Warszawie Przy Ulicy Mińskiej 4881.4k

pdf
Raport Nr 30-2016 Z Dn 28-10-2016 Terminy Przekazania Raportów Okresowych W Roku Obrotowym 01-10-2016 30-09-2017r 4978.2k

pdf
Raport Nr 31-2016 Z Dn 23-11-2016 Zawarcie Umowy O Generalne Wykonawstwo Budynku Verbel Na Osiedlu Mieszkaniowym SOHO Factory Przy Ulicy Miśkiej 25 W Warszawie 5080.5k

pdf
Raport Nr 32-2016 Z Dn 25-11-2016 Wniesienie Nieruchomości Do Spółki Celowej SOHO Verbel Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1 Sp K 5183.9k

pdf
Raport Nr 33-2016 Załącznik 52551.2k

pdf
Raport Nr 33-2016 Z Dn 12-12-2016 Zawiadomienie O Transakcjach W Trybie Art 19 Ust 1 MAR 53162.5k

pdf
Raport Nr 34-2016 Z Dn 28-12-2016 Zawarcie Umowy Kredytu Budowlanego Przez Soho Verbel Sp Z Oo 1 Sp K 5487.8k