Raporty bieżące

Typ plikuTytułDatawprowadzeniaNumerIDRozmiar pliku

pdf
Raport Nr 1-2015 Z Dn 22-01-2015 Wpis Obniżenia Kapitału Zakładowego Emitenta Do Rejestru Przedsiebiorców 3880.7k

pdf
Raport Nr 1-2015 Z Dn 22-01-2015 Załącznik 11102.2k

pdf
Raport Nr 2-2015 Z Dn 23-01-2015 Oddanie Do Użytkowania Budynku C – Kamion Cross Przy Ulicy Mińskiej 25 W Warszawie 1276.6k

pdf
Raport Nr 3-2015 Z Dn 29-01-2015 Zawiadomienia Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA O Zmianie Stanu Posiadania 1383.6k

pdf
Raport Nr 4-2015 Z Dn 02-02-2015 Zawiadomienie Akcjonariusza Władysława Knabe O Zmianie Udziału W Ogólnej Liczbie Głosów 1475.8k

pdf
Raport Nr 5-2015 Z Dn 09-02-2015 Spłata Kredytu Inwestycyjnego Zaciągniętego Na Budowę Budynku C (Kamion Cross) Zwolnienie Zabezpieczeń Kredytu 1576.2k

pdf
Raport Nr 6-2015 Z Dn 13-02-2015 Pozwolenie Na Budowę Budynku A Przy Ulicy Mińskiej 25 W Warszawie 1674.6k

pdf
Raport Nr 7-2015 Z Dnia 16-03-2015 Ogłoszenie O Zwołaniu WZ BLF Na 16 Marca 2015 17102.9k

pdf
Raport Nr 7-2015 Z Dnia 16-03-2015 Projekty Uchwał Na WZ BLF 1799.8k

pdf
Raport Nr 7-2015 Z Dnia 16-03-2015 Zwołanie WZ BLF Na 16 Marca 2015 17199.1k

pdf
Raport Nr 8-2015 Z Dn 14-02-2015 Zakończenie Inwestycji W Browar Gontyniec SA 1893.7k

pdf
Raport Nr 9-2015 Z Dn 31-03-2015 Zwołanie ZWZ BLF SA Na Dzień 31-03-2015 Ogłoszenie 19108.6k

pdf
Raport Nr 9-2015 Z Dn 31-03-2015 Zwołanie ZWZ BLF SA Na Dzień 31-03-2015 Projekty Uchwał 20122k

pdf
Raport Nr 9-2015 Z Dn 31-03-2015 Zwołanie ZWZ BLF SA Na Dzień 31-03-2015 Raport 2176.1k

pdf
Raport Nr 10-2015 Z Dn 09-03-2015 Wniosek Akcjonariusza O Uzupełnienie Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanego Na Dzień 31 Marca 2015 R Projekty Uchwały 2280.7k

pdf
Raport Nr 10-2015 Z Dn 09-03-2015 Załącznik 2347.1k

pdf
Raport Nr 11-2015 Z Dn 16-03-2015 Uchwały Podjęte Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 16 Marca 2015 R 2475k

pdf
Raport Nr 11-2015 Z Dn 16-03-2015 Załącznik 2580.7k

pdf
Raport Nr 12-2015 Z Dn 16-03-2015 Wykaz Akcjonariuszy Posiadających Co Najmniej 5 Procent Liczby Głosów Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 16 Marca 2015 R 2675.8k

pdf
Raport Nr 12-2015 Z Dn 16-03-2015 Załącznik 2725.4k

pdf
Raport Nr 13-2015 Z Dn 30-03-2015 Projekt Uchwały W Sprawie Zmiany Statutu Zgłoszony Przez Akcjonariusza Na Walne Zgromadzenie W Dniu 31 Marca 2015 R 2877.9k

pdf
Raport Nr 13-2015 Z Dn 30-03-2015 Załącznik Do Raportu Statut Tekst Jednolity 30120k

pdf
Raport Nr 13-2015 Z Dn 30-03-2015 Załącznik Do Raportu Projekt Uchwały W Sprawie Zmiany Statutu Zgłoszony Przez Wandzel Spółka Jawna Na Walne Zgromadzenie W Dniu 31 Marca 2015 R 2962.2k

pdf
Raport Nr 14-2015 Z Dn 31-03-2015 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Nowej Kadencji 31105.8k

pdf
Raport Nr 15-2015 Z Dn 31-03-2015 Uchwały Podjęte Na Walnym Zgromadzeniu W Dniu 31 Marca 2015 R Załącznik Uchwały 34185.6k

pdf
Raport Nr 15-2015 Z Dn 31-03-2015 Uchwały Podjęte Na Walnym Zgromadzeniu W Dniu 31 Marca 2015 R Raport 3274.8k

pdf
Raport Nr 15-2015 Z Dn 31-03-2015 Uchwały Podjęte Na Walnym Zgromadzeniu W Dniu 31 Marca 2015 R Załącznik Statutu 33120.6k

pdf
Raport Nr 16-2015 Z Dn 31-03-2015 Akcjonariusze Powyzej 5 Procent Na Walnym Zgromadzeniu W Dniu 31 Marca 2015 R Załącznik 3528.9k

pdf
Raport Nr 16-2015 Z Dn 31-03-2015 Akcjonariusze Powyżej 5 Procent Na Walnym Zgromadzeniu W Dniu 31 Marca 2015 R Raport 3674.3k

pdf
Raport Nr 17-2015 Z Dn 16-04-2015 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 3775.1k

pdf
Raport Nr 18-2015 Z Dn 29-04-2015 Wniesienie Nieruchomości Do Spółki Celowej SOHO TETRIS 3878.2k

pdf
Raport Nr 19-2015 Z Dn 08-05-2015 Wybór Podmiotu Uprawnionego Do Badania Sprawozdań Finansowych 3976.5k

pdf
Raport Nr 20-2015 Z Dn 13-05-2015 Zmiana W Składzie Rady Nadzorczej Kooptacja Członka Rady Nadzorczej 4080.7k

pdf
Raport Nr 21-2015 Z Dn 14-05-2015 Załącznik 41118.7k

pdf
Raport Nr 21-2015 Z Dn 14-05-2015 Zmiana Nazwy Emitenta Rejestracja Zmiany Statutu Emitenta Tekst Jednolity Statutu 4275.8k

pdf
Raport Nr 22-2015 Z Dn 15-05-2015 Warunki Skupu Akcji Własnych Emitenta 4386.6k

pdf
Raport Nr 23-2015 Z Dnia 03-06-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 4475.7k

pdf
Raport Nr 24-2015 Z Dnia 05-06-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 4580.1k

pdf
Raport Nr 25-2015 Z Dnia 09-06-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 4675.7k

pdf
Raport Nr 26-2015 Z Dnia 10-06-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 4776.9k

pdf
Raport Nr 27-2015 Z Dn 12-06-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 4876.5k

pdf
Raport Nr 28-2015 Z Dn 15-06-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 4976.9k

pdf
Raport Nr 29-2015 Z Dn 17-06-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 5077k

pdf
Raport Nr 30-2015 Z Dn 19-06-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 5176.7k

pdf
Raport Nr 31-2015 Z Dn 22-06-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 5262.2k

pdf
Raport Nr 32-2015 Z Dn 24-06-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 5376.9k

pdf
Raport Nr 33-2015 Z Dn 26-06-2015 Wniesienie Listella Do Progress FIZAN 5475.9k

pdf
Raport Nr 34-2015 Z Dn 26-06-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 5576.8k

pdf
Raport Nr 35-2015 Z Dnia 29-06-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 5676.8k

pdf
Raport Nr 36-2015 Z Dn 30-06-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 5777.7k

pdf
Raport Nr 36-2015 Z Dnia 29-06-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Załącznik 5850.4k

pdf
Raport Nr 37-2015 Z Dnia 02-07-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 5976.9k

pdf
Raport Nr 38-2015 Z Dnia 02-07-2015 Zawarcie Umowy O Zarządzanie Częścia Portfela Inwestycyjnego Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych 6079k

pdf
Raport Nr 39-2015 Z Dnia 06-07-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 6177.2k

pdf
Raport Nr 40-2015 Z Dn 08-07-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Wlasnych 6276.8k

pdf
Raport Nr 41 Załącznik 6333.9k

pdf
Raport Nr 41-2015 Z Dn 09-07-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 6473.4k

pdf
Raport Nr 42-2015 Z Dn 13-07-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 6576.4k

pdf
Raport Nr 43-2015 Z Dn 15-07-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 6677.1k

pdf
Raport Nr 44-2015 Z Dn 20-07-2015 Realizacja Skupu Akcji Własnych 6777.9k

pdf
Raport Nr 44-2015 Z Dn 20-07-2015 Realizacja Skupu Akcji Własnych Załącznik 6831.3k

pdf
Raport Nr 45-2015 Z Dn 22-07-2015 Realizacja Skupu Akcji Własnych 6979.1k

pdf
Raport Nr 46-2015 Z Dn 23-07-2015 Realizacji Skupu Akcji Własnych 7079k

pdf
Raport Nr 47-2015 Z Dn 28-07-2015 Realizacja Skup Akcji Własnych 7177k

pdf
Raport Nr 48-2015 Z Dn 31-07-2015 Realizacja Skup Akcji Własnych 7277.3k

pdf
Raport Nr 48-2015 Z Dn 31-07-2015 Realizacja Skup Akcji Własnych Załącznik 7337.6k

pdf
Raport Nr 49-2015 Z Dn 18-08-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 7476.9k

pdf
Raport Nr 50-2015 Z Dn 20-08-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 7576.7k

pdf
Raport Nr 51-2015 Z Dn 24-08-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 7676.7k

pdf
Raport Nr 52-2015 Z Dn 26-08-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Raport 7776.6k

pdf
Raport Nr 52-2015 Z Dn 26-08-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Załącznik 7848.3k

pdf
Raport Nr 53-2015 Z Dn 28-08-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 7979k

pdf
Raport Nr 54-2015 Z Dn 01-09-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 8076.8k

pdf
Raport Nr 55-2015 Z Dn 03-09-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 8176.8k

pdf
Raport Nr 56-2015 Z Dn 07-09-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Raport 8278.6k

pdf
Raport Nr 56-2015 Z Dn 07-09-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Załącznik 8336.3k

pdf
Raport Nr 57-2015 Z Dn 09-09-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 8476.9k

pdf
Raport Nr 58-2015 Z Dn 11-09-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 8578.8k

pdf
Raport Nr 59-2015 Z Dn 15-09-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 8676.6k

pdf
Raport Nr 60-2015 Z Dn 17-09-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 8777k

pdf
Raport Nr 61-2015 Z Dn 21-09-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Raport 8878.5k

pdf
Raport Nr 61-2015 Z Dn 21-09-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Załącznik 8948.2k

pdf
Raport Nr 62-2015 Z Dn 22-09-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 9081.9k

pdf
Raport Nr 63-2015 Z Dn 23-09-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 9177.1k

pdf
Raport Nr 64-2015 Z Dn 25-09-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 9277k

pdf
Raport Nr 65-2015 Z Dn 29-09-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 9376.9k

pdf
Raport Nr 66-2015 Z Dn 01-10-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych 9478.5k

pdf
Raport Nr 66-2015 Z Dn 01-10-2015 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Załącznik 9543.9k

pdf
Raport Nr 67-2015 Z Dn 30-10-2015 Terminy Przekazania Raportów Okresowych W Roku Obrotowym 01-10-2015 30-09-2016 R 9681.4k

pdf
Raport Nr 68-2015 Z Dn 10-11-2015 Pozwolenie Na Budowę Uzyskane Przez Spółke Zależną Cracovia Property 9776.8k

pdf
Raport Nr 69-2015 Z Dn 23-11-2015 Zawiadomienie Akcjonariuszy D I W Knabe O Przekroczeniu Progu Raport 9877.9k

pdf
Raport Nr 69-2015 Z Dn 23-11-2015 Zawiadomienie Akcjonariuszy D I W Knabe O Przekroczeniu Progu Załącznik 99528.3k

pdf
Raport Nr 70-2015 Z Dn 01-12-2015 Kredyt Dobra Forma 9981.1k

pdf
Raport Nr 71-2015 Z Dn 04-12-2015 Przeniesienie Pozwolenia Na Dobra Forma 9977.6k