Raporty bieżące

Typ plikuTytułDatawprowadzeniaNumerIDRozmiar pliku

pdf
Raport Nr 01-2014 Z Dn 06-02-2014 Zmiany W Projekcie Realizowanym Z Krajowym Funduszem Kapitałowym SA 78.6k

pdf
Raport Nr 02-2014 Z Dn 27-02-2014 Przedłużenie Terminu Na Spełnienie Się Warunku Umowy O Dotacje Zawartej Przez Recycling Park Sp Z Oo 79.2k

pdf
Raport Nr 03-2014 Z Dn 04-04-2014 Objęcie Udziałów Znacznej Wartości 82.6k

pdf
Raport Nr 04-2014 Z Dn 15-04-2014 Przejęcie Przez Scanmed Multimedis SA Poręczeń Black Lion Fund Za Zobowiązania Leasingowe Scanmed SA Warunkowe Przejęcie Poręczeń Za Scan Development Sp Z Oo 82.3k

pdf
Raport Nr 05-2014 Z Dn 16-04-2014 Zbycie Aktywów O Znacznej Wartości Sprzedaż Akcji Scanmed Multimedis SA 95.1k

pdf
Raport Nr 06-2014 Z Dn 16-04-2014 Wygaśnięcie Poręczeń Black Lion Za Zobowiązania Leasingowe Scanmed SA Oraz Scan Development Sp Z Oo 78.6k

pdf
Raport Nr 07-2014 Z Dn 15-05-2015 Przedłużenie Terminu Na Spełnienie Się Warunku Umowy O Dotację Zawartej Przez Recycling Park Sp Z Oo 77.7k

pdf
Raport Nr 08-2014 Z Dn 09-06-2014 Zwolnienie Nieruchomości Soho Factory Sp Z Oo Spod Hipoteki Bankowej 78.6k

pdf
Raport Nr 09-2014 Z Dn 24-06-2014 Zmiana Strategii Oraz Działania W Odniesieniu Do Istotnych Aktywów – Udziałów Spółki Recycling Park Sp Z Oo Oraz Akcji Spółki Próchnik SA 101.8k

pdf
Raport Nr 10-2014 Z Dn 26-06-2014 Zawiadomienia O Zmianie Stanu Posiadania Akcji Emitenta 82.6k

pdf
Raport Nr 11-2014 Z Dn 26-06-2014 Informacja O Transakcjach Osób Mających Dostęp Do Informacji Poufnych 77k

pdf
Raport Nr 12-2014 Z Dn 26-06-2014 Zawiadomienie O Zawarciu Porozumienia Akcjonariuszy 82.5k

pdf
Raport Nr 13-2014 Z Dn 11-07-2014 Zawiadomienia Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA O Zmianie Stanu Posiadania Akcji 81.3k

pdf
Raport Nr 14-2014 Z Dn 24-07-2014 Wniosek Akcjonariusza Aktivist FIZ O Zwołanie Walnego Zgromadzenia Wraz Z Uzasadnieniem 91.8k

pdf
Raport Nr 15-2014 Z Dn 28-07-2014 Informacja O Transakcji Osoby Posiadającej Dostęp Do Informacji Poufnych 76.4k

pdf
Raport Nr 16-2014 Z Dn 28-07-2014 Zawiadomienie O Zmianie Stron Porozumienia Akcjonariuszy 81.5k

pdf
Raport Nr 17-2014 Z Dn 08-08-2014 Zwołanie Walnego Zgromadzenia 78.2k

pdf
Raport Nr 18-2014 Z Dn 05-09-2014 Uchwały Podjęte Na Walnym Zgromadzeniu W Dniu 05 Września 2014 R 111.6k

pdf
Raport Nr 19-2014 Z Dn 05-09-2014 Powołanie Członków Rady Nadzorczej 82k

pdf
Raport Nr 20-2014 Z Dn 09-09-2014 Powołanie Członków Rady Nadzorczej 86.9k

pdf
Raport Nr 21-2014 Z Dn 09-09-2014 Wykaz Akcjonariuszy Posiadających Co Najmniej 5 Liczby Głosów Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 05 Wrzesnia 2014 R 75.6k

pdf
Raport Nr 22-2014 Z Dn 02-10-2014 Przedterminowy Wykup Obligacji Serii C Oraz Uzgodnienie Zmian Warunków Emisji Obligacji Serii B 95.7k

pdf
Raport Nr 23-2014 Z Dn 08-10-2014 Zmiana Warunków Emisji Obligacji Emitenta Serii B 86.6k

pdf
Raport Nr 24-2014 Z Dn 10-10-2014 Zmiana Hipoteki Zabezpieczającej Obligacje Serii B Emitenta 85.9k

pdf
Raport Nr 25-2014 Z Dn 17-10-2014 Zwolnienie Działek Należących Do Cracovia Property Sp Z Oo Spod Hipoteki Zabezpieczającej Obligacje Serii B Emitenta 78.4k

pdf
Raport Nr 26-2014 Z Dn 24-10-2014 Transakcja Na Akcjach Emitenta Pomiędzy Spółkami Kontrolowanymi Przez Prezesa Zarządu – Macieja Wandzla 85.3k

pdf
Raport Nr 27-2014 Z Dn 24-10-2014 Zawiadomienie Prezesa Zarządu O Transkcjach Podmiotów Powiązanych 79k

pdf
Raport Nr 28-2014 Z Dn 24-10-2014 Zawiadomienie O Aneksie Do Porozumienia Akcjonariuszy 81.9k

pdf
Raport Nr 29-2014 Z Dn 24-10-2014 Terminy Przekazania Raportów Okresowych W Roku Obrotowym 01-10-2014 R – 30-09-2015 R 80.7k

pdf
Raport Nr 30-2014 Z Dn 19-12-2014 Wykaz Raportów Bieżących I Okresowych Przekazanych Do Publicznej Wiadomości W Roku Obrotowym 01012013 – 30092014 74.1k

pdf
Raport Nr 31-2014 Z Dn 31-12-2014 Zawarcie Umowy Kredytu Inwestycyjnego Przez SOHO TETRIS Sp Z Oo Sk 83.4k

pdf
Załącznik Do Raportu 30-2014 60.4k

pdf
Załącznik Nr 1 Do Raportu 17-2014 106.1k

pdf
Załącznik Nr 1 Do Raportu 18-2014 76.8k

pdf
Załącznik Nr 1 Do Raportu 21-2014 33.4k

pdf
Załącznik Nr 2 Do Raportu 17-2014 137.5k