Raporty bieżące

Typ plikuTytułDatawprowadzeniaNumerIDRozmiar pliku

pdf
Raport Nr 1-2011 Z Dn 04-01-2011 Ogłoszenie O Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na Dzien 31 Stycznia 2011 R 54.4k

pdf
Raport Nr 2-2011 Z Dn 04-01-2011 Treść Projektów Uchwał Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu Zwołane Na Dzień 31 Stycznia 2011 R 54.3k

pdf
Raport Nr 3-2011 Z Dn 28-01-2011 Terminy Przekazania Raportów Okresowych W Roku 2011 57.1k

pdf
Raport Nr 4-2011 Z Dn 31-01-2011 Informacja O Zbyciu Akcji Emitenta Przez Członka Rady Nadzorczej 54.7k

pdf
Raport Nr 5-2011 Z Dn 31-01-2011 Przerwa W Obradach Walnego Zgromadzenia Zwołanego Na Dzień 31 Stycznia 2011 R Oraz Uchwały Podjęte Na Walnym Zgromadzeniu 64.7k

pdf
Raport Nr 6-2011 Z Dn 02-02-2011 Uchwały Podjęte Na Walnym Zgromadzeniu W Dniu 1 Lutego 2011 Roku 59.9k

pdf
Raport Nr 7-2011 Z Dn 02-02-2011 Powołanie I Odwołanie Osób Nadzorujących Emitenta 69.7k

pdf
Raport Nr 8-2011 Z Dn 03-02-2011 Wykaz Akcjonariuszy Posiadających Co Najmniej 5 Liczby Głosów Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniach 31 Stycznia 2011 R Oraz 1 Lutego 2011 R 53.8k

pdf
Raport Nr 9-2011 Z Dn 15-03-2011 Emisja Obligacji I Ustanowienie Zabezpieczeń Przez Spółke Zależną – Scan Development Sp Z Oo 61.4k

pdf
Raport Nr 10-2011 Z Dn 18-03-2011 Spłata Kredytu Przez Scanmed SA 56.1k

pdf
Raport Nr 11-2011 Z Dn 21-03-2011 Wykaz Raportów Bieżących I Okresowych Przekazanych Do Publicznej Wiadomości W Roku 2010 23.3k

pdf
Raport Nr 12-2011 Z Dn 30-03-2011 Zawarcie Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Nieruchomości Przy Ulicy Kasprzaka 2931 W Warszawie 111k

pdf
Raport Nr 13-2011 Z Dnia 31-03-2011 Informacja Zarządu Black Lion NFI SA Dotycząca Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Nieruchomości Przy Ulicy Kasprzaka 2931 W Warszawie Należącej Do Spółki Vis Investments Sp Z Oo SKA 57.1k

pdf
Raport Nr 14-2011 Z Dn 22-04-2011 Informacja O Nabyciu Akcji Black Lion NFI SA Przez Członka Rady Nadzorczej 54.1k

pdf
Raport Nr 15-2011 Z Dn 27-06-2011 Rozpoczęcie Notowań Obligacji Emitenta Na Rynku Catalyst 53.9k

pdf
Raport Nr 16-2011 Z Dn 13-07-2011 Pozwolenie Na Budowe Dotyczące Budynków Przy Ulicy Grochowskiej 316-320 53.9k

pdf
Raport Nr 17-2011 Z Dn 21-07-2011 Pozwolenie Na Budowe Osiedla Mieszkaniowego Przy Ulicy Minskiej 25 W Warszawie 55.1k

pdf
Raport Nr 18-2011 Z Dn 03-08-2011 Ogłoszenie O Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na Dzień 29 Sierpnia 2011 R 54.3k

pdf
Raport Nr 19-2011 Z Dn 03-08-2011 Treść Projektów Uchwał Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu Zwołane Na Dzień 29 Sierpnia 2011 R 54.3k

pdf
Raport Nr 20-2011 Z Dn 10-08-2011 Wybór Biegłego Rewidenta Do Badania Sprawozdań Finansowych Emitenta 55.5k

pdf
Raport Nr 21-2011 Z Dn 10-08-2011 Powołanie Zarządu Na Następną Kadencje 65.7k

pdf
Raport Nr 22-2011 Z Dn 29-08-2011 Uchwały Podjęte Na Walnym Zgromadzeniu W Dniu 29 Sierpnia 2011 Roku 95.6k

pdf
Raport Nr 23-2011 Z Dn 29-08-2011 Wykaz Akcjonariuszy Posiadających Co Najmniej 5 Liczby Głosów Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 29 Sierpnia 2011 R 53.6k

pdf
Raport Nr 24-2011 Z Dn 09-09-2011 Zawiadomienie O Zbyciu Znacznego Pakietu Akcji Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SA 58.6k

pdf
Raport Nr 25-2011 Z Dn 09-09-2011 Zawiadomienie O Transakcjach Na Akcjach Dokonanych Przez Osobę Blisko Związaną Z Członkiem Rady Nadzorczej 54.7k

pdf
Raport Nr 26-2011 Z Dn 09-09-2011 Zawiadomienie O Transakcji Na Akcjach Dokonanej Przez Osobę Blisko Związaną Z Członkiem Rady Nadzorczej 55.1k

pdf
Raport Nr 27-2011 Z Dn 14-09-2011 Zmiana Informacji Poufnej Zniesienie Blokady Na Akcjach Funduszu 55.6k

pdf
Raport Nr 28-2011 Z Dnia 27-10-2011 Zawiadomienie O Transakcjach Na Akcjach Dokonanych Przez Osobę Blisko Związaną Z Członkiem Rady Nadzorczej 54.5k

pdf
Raport Nr 29-2011 Z Dnia 28-10-2011 Wniesienie Powództwa O Uchylenie Uchwały Walnego Zgromadzenia 55.2k

pdf
Raport Nr 30-2011 Z Dnia 06-12-2011 Emisja Obligacji, Ustanowienie Zabezpieczeń Oraz Znaczna Umowa Dotycząca Gwarancji Dojścia Do Skutku Emisji Obligacji 76.6k

pdf
Raport Nr 31-2011 Z Dnia 06-12-2011 Zawiadomienie O Przedterminowym Wykupie Obligacji Serii A Na żądanie Emitenta 58.3k

pdf
Raport Nr 32-2011 Z Dnia 29-12-2011 Zmiana Udziału Funduszy Zarządzanych Przez Altus TFI SA W Ogólnej Liczbie Głosów W Funduszu 55.9k

pdf
Raport Nr 33-2011 Z Dnia 30-12-2011 Znacząca Umowa Warunkowa Spółki Zależnej Scan Development Sp Z Oo 60.3k

pdf
Załącznik Do Raportu Nr 8-2011 23.5k

pdf
Załącznik Do Raportu Nr 11-2011 47.5k

pdf
Załącznik Do Raportu Nr 18-2011 141.4k

pdf
Załącznik Do Raportu Nr 19-2011 171.4k

pdf
Załącznik Do Raportu Nr 23-2011 21.6k

doc
Safqsr 3q 2011 1.5M

pdf
Safqsr 3q 2011 1.8M

pdf
Załacznik RB 1 Ogłoszenie O Zwolaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na Dzien 31 01 2011 Zalacznik 119.7k

pdf
Załacznik RB 2 Projekty Uchwal Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Na Dzien 31 01 2011 Zalacznik 76.6k