Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Typ plikuTytułDatawprowadzeniaNumerIDRozmiar pliku

pdf
Formularz Do Głosowania Na ZWZ W Dniu 31-03-2015r 174.7k

pdf
Informacja O Ogólnej Liczbie Akcji W Black Lion Fund SA Na Dzień 04 Marca 2015r 56.9k

pdf
Kandydatury Na Członków Rady Nadzorczej Black Lion Fund SA 234.8k

pdf
Ogłoszenie Zarządu Black Lion Fund Spółka Akcyjna O Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 107.3k

pdf
Projekty Uchwał Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna Zwołane Na Dzien 31 Marca 2015 R 122k

pdf
Raport Bieżący 09-2015 Ogłoszenie O Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na Dzień 31 Marca 2015 R Projekty Uchwał 76.1k

pdf
Raport Nr 10-2015 Z Dn 09-03-2015 Wniosek Akcjonariusza O Uzupełnienie Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanego Na Dzień 31 Marca 2015 R Projekty Uchwały 80.7k

pdf
Raport Nr 13-2015 Z Dn 30-03-2015 Projekt Uchwały W Sprawie Zmiany Statutu Zgłoszony Przez Akcjonariusza Na Walne Zgromadzenie W Dniu 31 Marca 2015 R 77.9k

pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Z Oceny Sytuacji Spółki 272k

pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Z Wyników Oceny 294.1k

pdf
Sprawozdanie Z Działalności Rady Nadzorczej 288.1k

pdf
Wniosek Zarządu O Przeznaczeniu Zysku 586.9k

pdf
Załącznik Do Raportu 10-2015 47.1k

pdf
Załącznik Do Raportu 13-2015 Projekt Uchwały W Sprawie Zmiany Statutu Zgłoszony Przez Wandzel Spółka Jawna Na Walne Zgromadzenie W Dniu 31 Marca 2015 R 62.2k

pdf
Załącznik Do Raportu 13-2015 Statut Tekst Jednolity 120k

pdf
Notatka Zgloszone Kandydatury Na Czonkw Rady Nadzorczj Black Lion 230.8k