Zaproszenie na debiut obligacji spółki na rynku Catalyst

Black Lion NFI S.A. ma zaszczyt zaprosić wszystkich swoich akcjonariuszy na debiut obligacji spółki na rynku Catalyst w dniu 27 czerwca 2011 roku. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10:30 na sali Catalyst w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ul. Książecej 4. Wszystkich, którzy nie będą mogli osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu zachęcamy do obejrzenia transmisji na stronie...

Komunikat Zarządu Black Lion Fund S.A.

W nawiązaniu do informacji prasowych dotyczących prób szantażu podejmowanych w stosunku do Black Lion Fund S.A. (dalej „Spółka”), Zarząd w ramach dbałości spółki giełdowej o należytą jakość ładu informacyjnego i zgodnie z dobrymi praktykami spółek GPW, informuje iż otrzymał zawiadomienie Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie o wszczęciu śledztwa w sprawie usiłowania wyłudzenia kwoty 12.000.000 złotych na szkodę Spółki. Ww. śledztwo zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia Spółki, nadając jej w tej sprawie status pokrzywdzonego. Zarząd podkreśla iż „roszczenia” kierowane do Spółki, będące przedmiotem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, są całkowicie bezzasadne. „Roszczenia” te dotyczą sprawy, która w 2006r. została rozstrzygnięta ostatecznym wyrokiem sądowym. Zarząd Spółki nie widzi zatem jakichkolwiek zagrożeń o charakterze finansowym związanych z powyższą...