Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Typ plikuTytułDatawprowadzeniaNumerIDRozmiar pliku

pdf
GK SHD SA Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK SHD SA 2M

pdf
Raport GK SHD – Raport Biegłego Rewidenta Z Przeglądu Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej 692.3k

pdf
Raport Biegłego – Raport Biegłego Rewidenta Z Przeglądu Sprawozdania Finansowego SHD SA 687.3k

pdf
Raport Nr 3-2021 Z Dnia 05-03-2021 282.1k

pdf
SHD SA Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe SHD SA 1.9M

pdf
SZ SHD – Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej SHD SA 1.4M

pdf
SZ SHD – Sprawozdanie Zarządu SHD SA 1.4M

pdf
Soho Development Formularz Do Głosowania 609.9k

pdf
Soho Development Informacja O Ogólnej Liczbie Głosów 282k

pdf
Soho Development Ogłoszenie O Zwołaniu ZWZ 457.3k

pdf
Soho Development Polityka Wynagrodzeń 813.9k

pdf
Soho Development Projekty Uchwał ZWZ 582k

pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Soho Development S A Z Działalności Za Okres Od 01 10 2019 R Do 30 09 2020 R 547.9k

pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Soho Development S A Z Oceny Sytuacji Spółki W Okresie Od 01 10 2019 R Do 30 09 2020 R 463.2k

pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Soho Development S A Z Wyników Oceny Sprawozdań Oraz Wniosku Zarządu Od 01 10 2019 R Do 30 09 2020 R 609.3k

pdf
Uchwała RN Soho Development S A Nr 2021 03 15 4 Ocena Dobrych Praktyk 197.3k

pdf
Wniosek Zarządu Soho Development S A W Sprawie Zatwierdzenia Sprawozdań Oraz Pokrycia Straty 452.4k