Raporty bieżące

Typ plikuTytułDatawprowadzeniaNumerIDRozmiar pliku

pdf
Raport Nr 14-2017 Z Dnia 14-02-2017 Ogłoszenie O Zwołaniu NWZ Na Dzień 22 Marca 2017 Ogłoszenie 23119.3k

pdf
Raport Nr 14-2017 Z Dnia 14-02-2017 Ogłoszenie O Zwołaniu NWZ Na Dzień 22 Marca 2017 Projekty 2495.6k

pdf
Raport Nr 14-2017 Z Dnia 14-02-2017 Ogłoszenie O Zwołaniu NWZ Na Dzień 22 Marca 2017 Raport 2575.6k

pdf
Raport Nr 14-2017 Z Dnia 14-02-2017 Uzgodnienie Warunków Transakcji Zbycia Działki Raport 2686.8k

pdf
Raport Nr 1-2017 Z Dnia 02-01-2017 Informacja O Liczbie Lokali Mieszkalnych Sprzedanych Przez Grupę SOHO Development W IV Kwartale 2016 R 0274.6k

pdf
Raport Nr 2-2017 Załącznik Nr 1 04143k

pdf
Raport Nr 2-2017 Załącznik Nr 2 03165.7k

pdf
Raport Nr 2-2017 Z Dnia 10-01-2017 Ogłoszenie O Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na Dzień 06 Lutego 2017 R Projekty Uchwał 0579.1k

pdf
Raport Nr 3-2017 Z Dnia 20-01-2017 Projekt Uchwały Zgłoszony Przez Akcjonariusza Pod Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanego Na Dzień 06 Lutego 2017 R 0677.1k

pdf
Raport Nr 4-2017 Z Dnia 20-01-2017 Pozwolenie Na Budowę Drugiego Etapu Osiedla Dobra Forma W Krakowie 0781.5k

pdf
Raport Nr 5-2017 Z Dnia 23-01-2017 Negocjacje W Sprawie Zbycia Zabudowanej Działki Przy Ulicy Mińskiej 25 W Warszawie 0876.6k

pdf
Raport Nr 6-2017 Z Dnia 25-01-2017 Oddanie Do Użytkowania Budynku A Wars Przy Ulicy Mińskiej 25 W Warszawie 0981k

pdf
Raport Nr 7-2017 Załącznik 10117.2k

pdf
Raport Nr 7-2017 Z Dnia 30-01-2017 Plan Połączenia SOHO Development Spółka Akcyjna Ze Spółką Zależną Soho Factory Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1185.6k

pdf
Raport Nr 8-2017 Z Dnia 30-01-2017 Pierwsze Zawiadomienie O Zamiarze Połączenia SOHO Development Spółka Akcyjna Ze Spółką Zależną Soho Factory Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1384.3k

pdf
Raport Nr 9-2017 Z Dnia 03-02-2017 Projekt Uchwały Zgłoszony Przez Akcjonariusza Pod Obrady ZWZ Zwołanego Na Dzień 06 Lutego 2017r 1477.9k

pdf
Raport Nr 10 Z Dnia 06-02-2017 Uchwały Podjęte Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 06 Lutego 2017 R 1674.1k

pdf
Raport Nr 10 Z Dnia 06-02-2017 Załącznik 1596.1k

pdf
Raport Nr 11 Z Dnia 06-02-2017 Wykaz Akcjonariuszy Posiadających Co Najmniej 5 Procent Liczby Głosów Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 06 Lutego 2017 R 1874.8k

pdf
Raport Nr 11 Z Dnia 06-02-2017 Załącznik 1727.7k

pdf
Raport Nr 12-2017 Z Dnia 08-02-2017 O Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na Dzień 07 Marca 2017 2080.3k

pdf
Raport Nr 12-2017 Z Dnia 08-02-2017 Projekty Uchwał Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna Zwołane Na Dzień 7 Marca 2017 1993.1k

pdf
Raport Nr 12-2017 Z Dnia 08-02-2017 Załącznik Ogłoszenie Zarządu Soho Development Spółka Akcyjna O Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 21137.1k

pdf
Raport Nr 13-2017 Z Dnia 14-02-2017 Uzgodnienie Warunków Transakcji Zbycia Działki 2286.8k

pdf
Raport Nr 15-2017 Z Dnia 15-02-2017 Podpisanie Uzgodnionej Dokumentacji Transakcyjnej Dotyczącej Zbycia Zabudowanej Działki Przy Ulicy Mińskiej 25 W Warszawie 2774.6k

pdf
Raport Nr 16-2017 Z Dnia 15-02-2017 Drugie Zawiadomienie O Zamiarze Połączenia SOHO Development Spółka Akcyjna Ze Spółką Zależną Soho Factory Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością 2880.3k

pdf
Raport Nr 17-2017 Z Dnia 20-02-2017 Zawiadomienie Akcjonariuszy Danuty I Witolda Knabe O Zmianie Udziału W Ogólnej Liczbie Głosów Raport 3073.7k

pdf
Raport Nr 17-2017 Z Dnia 20-02-2017 Załącznik 2949.2k

pdf
Raport Nr 18-2017 Z Dnia 02-03-2017 Tekst Jednolity Statutu Raport 3273.1k

pdf
Raport Nr 18-2017 Z Dnia 02-03-2017 Tekst Jednolity Statutu Załącznik 31126.2k

pdf
Raport Nr 19-2017 Z Dnia 03-03-2017 Wniosek Akcjonariusza O Uzupełnienie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanego Na Dzień 22 Marca 2017 Roku Projekty Uchwał 3479.4k

pdf
Raport Nr 19-2017 Z Dnia 03-03-2017 Załącznik 3343.5k

pdf
Raport Nr 20-2017 Z Dnia 06-03-2017 Wniosek Zarządu W Sprawie Zmiany Statutu 3682.1k

pdf
Raport Nr 20-2017 Z Dnia 06-03-2017 Wniosek Zarządu W Sprawie Zmiany Statutu Załącznik 35127.1k

pdf
Raport Nr 21-2017 Z Dnia 06-03-2017 Przegląd Opcji Strategicznych – Podpisanie Umowy Na Badanie Spółki 3774.5k

pdf
Raport Nr 22-2017 Z Dnia 07-03-2017 Uchwały Podjęte Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 07 Marca 2017 3976k

pdf
Raport Nr 22-2017 Z Dnia 07-03-2017 Załącznik 3864.2k

pdf
Raport Nr 23-2017 Z Dnia 07-03-2017 Wykaz Akcjonariuszy Posiadających Co Najmniej 5 Procent Liczby Głosów Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 07 Marca 2017 4176.7k

pdf
Raport Nr 23-2017 Z Dnia 07-03-2017 Załącznik 4031.3k

pdf
Raport Nr 24-2017 Z Dnia 22-03-2017 Rejestracja Zmian Statutu Tekst Jednolity 4378.3k

pdf
Raport Nr 24-2017 Z Dnia 22-03-2017 Załącznik 42127.4k

pdf
Raport Nr 25-2017 Z Dnia 22-03-2017 Uchwały Podjęte Na WZA W Dniu 22-03-2017 4577k

pdf
Raport Nr 25-2017 Z Dnia 22-03-2017 Załącznik 4467.7k

pdf
Raport Nr 26-2017 Z Dnia 22-03-2017 Akcjonariusze Na WZA 22 Marca 2017 Powyżej 5 Procent 4777k

pdf
Raport Nr 26-2017 Z Dnia 22-03-2017 Załącznik 4631.6k

pdf
Raport Nr 27-2017 Z Dnia 24-03-2017 Załącznik 48255.3k

pdf
Raport Nr 27-2017 Z Dnia 24-03-2017 Zmiany W Składzie Rady Nadzorczej 4980.7k

pdf
Raport Nr 28-2017 Z Dnia 28-03-2017 Zawarcie Listu Intencyjnego Dotyczącego Spółek Recycling Park Oraz Recycling Park Kamionka 5081.9k

pdf
Raport Nr 29-2017 Z Dnia 29-03-2017 Negocjacje W Sprawie Znaczącego Inwestora Dla Spółki Ujawnienie Opóźnionej Informacji Poufnej 51102.1k

pdf
Raport Nr 30-2017 Z Dnia 29-03-2017 Ogłoszenie Oferty Skupu Akcji Własnych Emitenta 5394.1k

pdf
Raport Nr 30-2017 Z Dnia 29-03-2017 Zalacznik 52166.1k

pdf
Raport Nr 31-2017 Z Dnia 30-03-2017 Negocjacje Aulos Aktualizacja 5475.8k

pdf
Raport Nr 32-2017 Z Dnia 31-03-2017 Informacja O Liczbie Lokali Mieszkalnych Sprzedanych Przez Grupę SOHO Development W I Kwartale 2017 R 5693.1k

pdf
Raport Nr 32-2017 Z Dnia 31-03-2017 Załącznik 55121k

pdf
Raport Nr 33-2017 Z Dnia 10-04-2017 Wyniki Skupu Akcji Własnych Emitenta 5776.2k

pdf
Raport Nr 34-2017 Z Dnia 12-04-2017 Nabycie Akcji Własnych W Wyniku Rozliczenia Oferty Skupu Akcji Emitenta 5878k

pdf
Raport Nr 35-2017 Z Dnia 13-04-2017 Transakcja Osoby Blisko Związanej Z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta 6074.8k

pdf
Raport Nr 35-2017 Z Dnia 13-04-2017 Załącznik 59168.8k

pdf
Raport Nr 36-2017 Z Dnia 14-04-2017 Zawiadomienie Akcjonariusza O Zmianie Stanu Posiadania Akcji 6275.7k

pdf
Raport Nr 36-2017 Z Dnia 14-04-2017 Załącznik 61371.8k

pdf
Raport Nr 37-2017 Z Dnia 14-04-2017 Transakcja Osoby Blisko Związanej Z Prezesem Zarządu Emitenta 6493.8k

pdf
Raport Nr 37-2017 Z Dnia 14-04-2017 Załącznik 63198.1k

pdf
Raport Nr 38-2017 Z Dnia 18-04-2017 Zawiadomienie Akcjonariuszy O Zmianie Stanu Posiadania Akcji 6676.2k

pdf
Raport Nr 38-2017 Z Dnia 18-04-2017 Załącznik 65292.8k

pdf
Raport Nr 39-2017 Z Dnia 18-04-2017 Zawiadomienie Akcjonariuszy Pozostających W Porozumieniu O Zmianie Stanu Posiadania Akcji 6876k

pdf
Raport Nr 39-2017 Z Dnia 18-04-2017 Załącznik 6734.3k

pdf
Raport Nr 40-2017 Z Dnia 18-04-2017 Uzupełnienie Powiadomienia O Transakcji Osoby Blisko Związanej Z Prezesem Zarządu Emitenta 7075.5k

pdf
Raport Nr 40-2017 Z Dnia 18-04-2017 Załącznik 6964.5k

pdf
Raport Nr 41-2017 Z Dnia 19-04-2017 Zakończenie Negocjacji W Sprawie Nabycia Znacznego Pakietu Akcji Spółki Przez Spółke Zależną Marvipol Spółka Akcyjna 7174.9k

pdf
Raport Nr 42-2017 Z Dnia 20-04-2017 Zatwierdzenie Kooptacji Członka Rady Nadzorczej 7274.4k

pdf
Raport Nr 43-2017 Z Dnia 20-04-2017 Uchwały Podjęte Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 20 Kwietnia 2017 Po Przerwie Ogłoszonej W Dniu 22 Marca 2017 7474.8k

pdf
Raport Nr 43-2017 Z Dnia 20-04-2017 Załącznik 7358.3k

pdf
Raport Nr 44-2017 Z Dnia 20-04-2017 Wykaz Akcjonariuszy Posiadających Co Najmniej 5 Procent Liczby Głosów Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 20 Kwietnia 2017 R 7674.7k

pdf
Raport Nr 44-2017 Z Dnia 20-04-2017 Załącznik 7525k

pdf
Raport Nr 45-2017 Z Dnia 28-04-2017 Zawarcie Umowy Kredytu Inwestycyjnego Na Budowę Budynku W Ramach II Etapu Osiedla Dobra Forma W Krakowie 7780.8k

pdf
Raport Nr 46-2017 Z Dnia 05-05-2017 Przegląd Opcji Strategicznych – Aktualizacja Informacji 7879.9k

pdf
Raport Nr 47-2017 Z Dnia 10-05-2017 Wybór Podmiotu Uprawnionego Do Badania Sprawozdan Finansowych 7978.5k

pdf
Raport Nr 48-2017 Z Dnia 24-05-2017 Przeglad Opcji Strategicznych – Aktualizacja Zalożeń Strategii Spółki 8078.4k

pdf
Raport Nr 49-2017 Z Dnia 26-05-2017 Ogłoszenie O Walnym Zgromadzeniu Na 22 Czerwca 2017 8376.2k

pdf
Raport Nr 49-2017 Z Dnia 26-05-2017 Ogłoszenie O Zwołaniu NWZ 82140.3k

pdf
Raport Nr 49-2017 Z Dnia 26-05-2017 Projekty Uchwał Na NWZ 81172.1k

pdf
Raport Nr 50-2017 Z Dnia 02-06-2017 Umowa Nabycia Akcji Własnych Od Progres FIZAN 8478.8k

pdf
Raport Nr 51-2017 Z Dnia 06-06-2017 Transakcja Osoby Blisko Związanej Z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta 8674.7k

pdf
Raport Nr 51-2017 Z Dnia 06-06-2017 Załącznik 85138.8k

pdf
Raport Nr 52-2017 Z Dnia 07-06-2017 Generalny Wykonawca Dobra Forma 1 8779.6k

pdf
Raport Nr 53-2017 Z Dnia 09-06-2017 Rozliczenie Nabycia Akcji Własnych 8879.2k

pdf
Raport Nr 54-2017 Z Dnia 12-06-2017 Zawiadomienie Progress FIZAN 9075.2k

pdf
Raport Nr 54-2017 Z Dnia 12-06-2017 Załącznik 89199.3k

pdf
Raport Nr 55-2017 Z Dnia 12-06-2017 Zawiadomienie MAR Maciej Wandzel 9274.7k

pdf
Raport Nr 55-2017 Z Dnia 12-06-2017 Załącznik 9147.7k

pdf
Raport Nr 56-2017 Z Dnia 22-06-2017 Uchwały Podjęte Na NWZ W Dniu 22 Czerwca 2017 9476.4k

pdf
Raport Nr 56-2017 Z Dnia 22-06-2017 Załącznik 93137.8k

pdf
Raport Nr 57-2017 Z Dnia 22-06-2017 Akcjonariusze Powyżej 5 Procent 9676.9k

pdf
Raport Nr 57-2017 Z Dnia 22-06-2017 Załącznik 9525.6k

pdf
Raport Nr 58-2017 Z Dnia 28-06-2017 Aktualizacja Opcji Strategicznych 9781.5k

pdf
Raport Nr 59-2017 Z Dnia 30-06-2017 Wpis Połączenia Soho Factory Z Emitentem 9877.1k

pdf
Raport Nr 60-2017 Z Dnia 03-07-2017 Liczba Lokali Sprzedanych W 2Q2017 10074.1k

pdf
Raport Nr 60-2017 Z Dnia 03-07-2017 Załącznik 9955k

pdf
Raport Nr 61-2017 Z Dnia 07-07-2017 Zakończenie Listu Recycling Park 99.76k

pdf
Raport Nr 62-2017 Z Dnia 16-08-2017 Rejestracja Statutu 99...76.9k

pdf
Raport Nr 62-2017 Z Dnia 16-08-2017 Załącznik 99..141.5k

pdf
Raport Nr 63-2017 Z Dnia 1-09-2017 Zawiadomienie MAR Maciej Wandzel 99.....74.6k

pdf
Raport Nr 63-2017 Z Dnia 1-09-2017 Załącznik 99....841.7k

pdf
Raport Nr 64-2017 Z Dnia 1-09-2017 Zawiadomienie MAR Mariusz Omieciński 99.......74.8k

pdf
Raport Nr 64-2017 Z Dnia 1-09-2017 Załącznik 99......265.9k

pdf
Raport Nr 65-2017 Z Dnia 1-09-2017 Zawiadomienie O Przekroczeniu Progu Aulos 99.........76.1k

pdf
Raport Nr 65-2017 Z Dnia 1-09-2017 Załącznik 99........51.2k

pdf
Raport Nr 66-2017 Z Dnia 06-09-2017 Zmiana Wartości Nieruchomości Spółek Portfelowych Progress Fizan 99..........99.3k

pdf
Raport Nr 67-2017 Z Dnia 06-09-2017 Zawiadomienie Maciej Zientara 99............93k

pdf
Raport Nr 67-2017 Z Dnia 06-09-2017 Załącznik 99...........303.4k

pdf
Raport Nr 68-2017 Z Dnia 07-09-2017 Tekst Jednolity Statutu 99..............100.1k

pdf
Raport Nr 68-2017 Z Dnia 07-09-2017 Załącznik 99.............131.2k

pdf
Raport Nr 69-2017 Z Dnia 07-09-2017 Pozwolenie Na Uzytkowanie Dobra Forma 99...............80.8k

pdf
Raport Nr 70-2017 Z Dnia 11-09-2017 Zawiadomienie Maciej Zientara 99.................93.2k

pdf
Raport Nr 70-2017 Z Dnia 11-09-2017 Załącznik 99................62.2k

pdf
Raport Nr 71-2017 Z Dnia 12-09-2017 Zawiadomienie Akcjonariuszy Pozostających W Porozumieniu O Zmianie Udziału W Ogólnej Liczbie Glosów W Spółce 99..................74.8k

pdf
Raport Nr 71-2017 Z Dnia 12-09-2017 Załącznik 99..................46.3k

pdf
Raport Nr 72-2017 Z Dnia 12-09-2017 Zawiadomienie Macieja Wandzla I Aulos 1 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością O Zmianie Udziału W Ogólnej Liczbie Głosów W Spółce 99....................74.1k

pdf
Raport Nr 72-2017 Z Dnia 12-09-2017 Załącznik 99....................45.4k

pdf
Raport Nr 73-2017 Z Dnia 13-09-2017 Zawiadomienie Znaczne Pakiety Aegon 99......................74.2k

pdf
Raport Nr 73-2017 Z Dnia 13-09-2017 Załącznik 99.....................162.5k

pdf
Raport Nr 74-2017 Z Dnia 20-09-2017 Spłata Kredytu Dobra Forma 99.......................81.8k

pdf
Raport Nr 75-2017 Z Dnia 22-09-2017 Informacja W Sprawie Procesu Zbycia Nieruchomości 99........................81.2k

pdf
Raport Nr 76-2017 Z Dnia 28-09-2017 Negocjacje W Sprawie Zbycia Nieruchomości Fabrka 99.........................79k

pdf
Raport Nr 77-2017 Z Dnia 29-09-2017 Zawiadomienie Witold I Danuta Knabe 99...........................74.8k

pdf
Raport Nr 77-2017 Z Dnia 29-09-2017 Zawiadomienie Witold I Danuta Knabe Załącznik 99..........................289.3k

pdf
Raport Nr 78-2017 Z Dnia 2-10-2017 Liczba Lokali Sprzedanych W III Kwartale 2017 99.............................74.1k

pdf
Raport Nr 78-2017 Z Dnia 2-10-2017 Załącznik 99............................57.5k

pdf
Raport Nr 79-2017 Z Dnia 04-10-2017 Informacja W Sprawie Sprzedaży Nieruchomości Przy Mińskiej 99..............................79.5k

pdf
Raport Nr 80-2017 Z Dnia 20-10-2017 Komitet Audytu 99...............................74.9k

pdf
Raport Nr 81-2017 Z Dnia 31-10-2017 Terminy Przekazywania Raportów Okresowych 2017-2018 99................................290.8k

pdf
Raport Nr 82-2017 Z Dnia 22-11-2017 Proces Zbycia Nieruchomości Przy Ulicy Mińskiej 25 W Warszawie – Aktualizacja Informacji 99.................................76.7k

pdf
Raport Nr 83-2017 Z Dnia 07-12-2017 Założenia Skupu Akcji Własnych 99..................................78.5k

pdf
Raport Nr 84-2017 Z Dnia 07-12-2017 Projekty Uchwał Na NWZ W Dniu 03 Stycznia 2018 99.....................................86k

pdf
Raport Nr 84-2017 Z Dnia 07-12-2017 Zwołanie Walnego Ogłoszenie 99...................................119.2k

pdf
Raport Nr 84-2017 Z Dnia 07-12-2017 Zwołanie Walnego Raport 99....................................75.3k

pdf
Raport Nr 85-2017 Z Dnia 12-12-2017 Zawarcie Transakcji Sprzedaży Nieruchomości „Soho Factory” Przy Ulicy Mińskiej 25 W Warszawie 99......................................91k

pdf
Raport Nr 86-2017 Z Dnia 12-12-2017 Ujawnienie Opóźnionych Informacji Poufnych Związanych Z Procesem Negocjacji Z Yareal 99.......................................79.7k

pdf
Raport Nr 87-2017 Z Dnia 12-12-2017 Ujawnienie Opóźnionej Informacji Poufnej O Zawarciu Listu Intencyjnego Dotyczącego Spółek Recycling Park Oraz Recycling Park Kamionka Z Uwagi Na Brak Dalszej Gwarancji Poufności 99........................................81.6k

pdf
Raport Nr 88-2017 Załącznik Do Raportu 99.........................................71.5k

pdf
Raport Nr 88-2017 Z Dnia 12-12-2017 Wniosek Akcjonariusza O Uzupełnienie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanego Na Dzień 03 Stycznia 2018 R Projekty Uchwał 99..........................................81.5k

pdf
Raport Nr 89-2017 Oferta Zakupu Akcji Soho Development Spółka Akcyjna 99...........................................141.3k

pdf
Raport Nr 89-2017 Z Dnia 12-12-2017 Ogłoszenie Pierwszej Rundy Oferty Skupu Akcji Własnych Emitenta 99............................................79.7k

pdf
Raport Nr 90-2017 Z Dnia 21-12-2017 Wyniki Skupu Akcji Własnych Emitenta 99.............................................289.1k

pdf
Raport Nr 91-2017 Z Dnia 22-12-2017 Aktualizacja Informacji W Sprawie Procesu Zbycia Nieruchomości Spółki Fabryka PZO Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Przy Ulicy Grochowskiej W Warszawie 99..............................................81.1k

pdf
Raport Nr 92-2017 Z Dnia 22-12-2017 Zakończenie Pierwszej Rundy Programu Skupu Akcji Własnych Ostateczne Wyniki Skupu 99...............................................78.9k

pdf
Raport Nr 93-2017 Załącznik 99................................................583.5k

pdf
Raport Nr 93-2017 Z Dnia 22-12-2017 Zawiadomienie O Transakcjach W Trybie Art 19 Ust 1 MAR Sungai PE Holdings Ltd 99.................................................74.1k

pdf
Raport Nr 94-2017 Załącznik 99..................................................134.3k

pdf
Raport Nr 94-2017 Z Dnia 27-12-2017 Zawiadomienie AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego O Zmianie Udziału W Ogólnej Liczbie Głosów W Spółce 99...................................................74.8k

pdf
Raport Nr 95-2017 Załącznik Nr 1 99.....................................................46.2k

pdf
Raport Nr 95-2017 Załącznik Nr 2 99....................................................45k

pdf
Raport Nr 95-2017 Z Dnia 27-12-2017 Powiadomienie Prezesa Zarządu Macieja Wandzla Oraz Jego Osoby Blisko Związanej O Transakcjach Zbycia Akcji W Ramach Skupu Akcji Własnych Przez Emitenta 99......................................................75.1k

pdf
Raport Nr 96-2017 Załącznik 99.......................................................43.4k

pdf
Raport Nr 96-2017 Z Dnia 27-12-2017 Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla Oraz Spółki Aulos 1 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością O Zmianie Udziału W Ogólnej Liczbie Głosów 99........................................................75.3k

pdf
Raport Nr 97-2017 Załącznik 99.........................................................366.1k

pdf
Raport Nr 97-2017 Z Dnia 29-12-2017 Zawiadomienie Akcjonariuszy Witolda I Danuty Knabe O Zmianie Udziału W Ogólnej Liczbie Głosów W Spółce 99..........................................................74.5k

pdf
Raport Nr 98-2017 Zawiadomienie Pana Macieja Zientary Oraz Spółki Superkonstelacja Limited O Zmianie Udziału W Ogólnej Liczbie Głosów W Spółce 99............................................................75.2k

pdf
Raport Nr 98-2017 Załącznik 99...........................................................48.2k