Raporty bieżące

Typ plikuTytułDatawprowadzeniaNumerIDRozmiar pliku

pdf
2009 03 30 RB 9 Zamiar Poloczenia Emitenta Ze Spolkami Zaleznymi Zalacznik Nr 1 155.5k

pdf
2009 03 30 RB 9 Zamiar Poloczenia Emitenta Ze Spolkami Zaleznymi Zalacznik Nr 2 147.1k

pdf
RB 1 Z 08 01 2009 54.4k

pdf
RB 2 Z 29 01 2009 55k

pdf
RB 3 Z 30 01 2009 58k

pdf
RB 4 Z 12 02 2009 54.8k

pdf
RB 5 Z 03 03 2009 54.3k

pdf
RB 6 Z 24 03 2009 58.3k

pdf
RB 8 Z 26 03 2009 54.1k

pdf
RB 9 Z 30 03 2009 79.7k

pdf
RB 10 Z 09 04 2009 59k

pdf
RB 11 Z 09 04 2009 57.3k

pdf
RB 13 Z 04 05 2009 58.1k

pdf
RB 14 Z 05 05 2009 59.1k

pdf
RB 15 Z 06 05 2009 59.2k

pdf
RB 16 Z 07 05 2009 58.4k

pdf
RB 17 Z 07 05 2009 58.3k

pdf
RB 18 K Z 18 05 2009 55.1k

pdf
RB 18 Z 14 05 2009 61.4k

pdf
RB 19 Z 18 05 2009 78.3k

pdf
RB 20 Z 18 05 2009 54.1k

pdf
RB 21 Z 20 05 2009 58.2k

pdf
RB 22 Z 20 05 2009 56.9k

pdf
RB 23 Z 21 05 2009 54.7k

pdf
RB 24 Z 22 05 2009 52.8k

pdf
RB 25 Z 27 05 2009 54.3k

pdf
RB 26 Z 27 05 2009 56.4k

pdf
RB 27 Z 27 05 2009 59.2k

pdf
RB 28 Z 27 05 2009 54.8k

pdf
RB 29 Z 27 05 2009 55.1k

pdf
RB 30 Z 28 05 2009 98.3k

pdf
RB 31 Z 29 05 2009 60.4k

pdf
RB 32 Z 29 05 2009 59.2k

pdf
RB 33 Z 29 05 2009 53.6k

pdf
RB 34 Z 02 06 2009 56.2k

pdf
RB 71 Z 06 11 2009 56.6k

pdf
Rb 35 Z 03 06 2009 57.4k

pdf
Rb 36 Z 24 06 2009 55.8k

pdf
Rb 36k Z 08 07 2009 55.5k

pdf
Rb 37 Z 01 07 2009 58.9k

pdf
Rb 38 Z 08 07 2009 55.8k

pdf
Rb 39 Z 27 07 2009 55.1k

pdf
Rb 40 Z 05 08 2009 57.2k

pdf
Rb 41 Z 06 08 2009 55.2k

pdf
Rb 42 Z 07 08 2009 61.8k

pdf
Rb 43 Z 10 08 2009 55.1k

pdf
Rb 44 Z 11 08 2009 55.6k

pdf
Rb 45 Z 11 08 2009 58.7k

pdf
Rb 46 Z 13 08 2009 54.8k

pdf
Rb 47 Z 19 08 2009 60.4k

pdf
Rb 48 Z 20 08 2009 57.7k

pdf
Rb 49 Z 25 08 2009 54.1k

pdf
Rb 50 Z 26 08 2009 55.7k

pdf
Rb 51 Z 09 09 2009 55.8k

pdf
Rb 52 Z 09 09 2009 54.8k

pdf
Rb 53 Z 17 09 2009 55.6k

pdf
Rb 54 Z 18 09 2009 55.4k

pdf
Rb 55 Z 18 09 2009 54.9k

pdf
Rb 56 Z 18 09 2009 58.4k

pdf
Rb 57 Z 18 09 2009 58.5k

pdf
Rb 58 Z 22 09 2009 54.7k

pdf
Rb 59 Z 22 09 2009 54.6k

pdf
Rb 60 Z 05 10 2009 58.8k

pdf
Rb 61 Z 05 10 2009 58.4k

pdf
Rb 62 Z 13 10 2009 55.7k

pdf
Rb 63 Z 13 10 2009 55.3k

pdf
Rb 64 Z 19 10 2009 54.4k

pdf
Rb 65 Z 22 10 2009 53.9k

pdf
Rb 66 Z 26 10 2009 54.3k

pdf
Rb 67 Z 27 10 2009 54.5k

pdf
Rb 68 Z 29 10 2009 55.8k

pdf
Rb 69 Z 02 11 2009 54.3k

pdf
Rb 70 Z 03 11 2009 57.7k

pdf
Rb 72 Z 30 11 2009 54.1k

pdf
Rb 73 Z 08 12 2009 56.2k

pdf
Rb 74 Z 11 12 2009 54.2k

pdf
Rb 75 Z 23 12 2009 54.5k

pdf
Rb 76 Z 23 12 2009 54.8k

pdf
Rb 77 Z 30 12 2009 66.2k

pdf
Wykaz Akcjonariuszy Posiadajacych Co Najmniej 5procent Liczby Glosow Na Nwz 27.1k

pdf
Zalacznik RB 24 Z 22 05 2009 44.7k

pdf
Zalacznik Do Rb 51 Z 09 09 2009 List Do Zarzadu 863.8k

pdf
Zalacznik Do Rb 51 Z 09 09 2009 Raport Bieglego W Sprawie Ustalenia Parytetu 04 I 14 Nfi 11.9M

pdf
Zalacznik Rb 43 Z 10 08 2009 Plan Polaczenia Wraz Z Zalacznikami 205.1k

pdf
Zalacznik Rb 53 Z 17 09 2009 Plan Polaczenia Wraz Z Zalacznikami 203.7k

pdf
Zalacznik Rb 54 Z 18 09 2009 Opinia Niezaleznego Bieglego Rewidenta Z Badania Planu Polaczenia 1.2M

pdf
Zalacznik Rb 55 Z 18 09 2009 Sprawozdanie Zarzrzadu Nfi Progress Wspolaczenia Z Zachodni Nfi 75.9k

pdf
Zalacznik Rb 58 Z Dnia 22 09 2009 Ogłoszenie O Zwolnieniu Walnego Zgromadzenia Na Dzien 19 Pazdziernika 2009 Zalacznik 102k

pdf
Zalacznik Rb 59 Z Dnia 22 09 2009 Projekty Uchawaly Na Wza 2009 10 19 87.4k

pdf
Zalacznik Rb 64 Z 19 10 2009 Uchwaly Podjete Na Walnym Zgromadzeniu Nfi Progress S a W Dniu 19 Pazdziernika 2009 R 74.2k