Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Black Lion Fund S.A.

Zgłoszone kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

W związku ze zwołanym na dzień 31 marca 2015 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Black Lion Fund S.A. którego porządek obrad obejmuje między innymi wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji, Zarząd w nawiązaniu do regulacji Rozdziału II ust. 1 pkt 5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, podaje poniżej dotychczas zgłoszone kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki:

  1. Bogusław Leśnodorski
  2. Monika Hałupczak
  3. Maciej Zientara
  4. Mariusz Kaczmarek
  5. Katarzyna Szwarc
  6. Wojciech Napiórkowski
  7. Petre Manzelov.

Spośród zgłoszonych kandydatur, Pani Katarzyna Szwarc, Pan Petre Manzelov oraz Pan Mariusz Kaczmarek potwierdzili spełnienie kryteriów niezależności od Spółki i podmiotów powiązanych, określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Kryteria niezależności, zmodyfikowane projektowanym zapisem Statutu Spółki, spełnia również Pan Wojciech Napiórkowski, przy czym jest on zarządzającym funduszu inwestycyjnego Aktivist FIZ, posiadającego ponad 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (z chwilą rejestracji zmiany statutu będzie spełniał kryteria statutowe dla kandydatów niezależnych).

Poniżej przedstawiamy skrócone życiorysy trzech nowych kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki:

Katarzyna Szwarc rozpoczęła karierę zawodowa w 2003 roku jako asystent prawny biura zarządu Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie w latach 2006–2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, a następnie, w latach 2007–2010, kierownika działu prawnego. Od 2010 roku jest dyrektorem działu prawnego Mennica Polska S.A.W spółce Mennica Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od stycznia 2004 do czerwca 2009 roku była, kolejno, członkiem rady nadzorczej, specjalistą ds. prawnych i prokurentem, prezesem zarządu oraz specjalistą ds. prawnych. Od stycznia 2008 do października 2011 roku pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej spółki Mennica Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Warszawie. Od czerwca 2006 do czerwca 2012 roku pełniła funkcję wiceprzewodniczącej oraz przewodniczącej rady nadzorczej w spółce Energopol Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie. Od czerwca 2007 roku pełni funkcje prokurenta w Multico Oficyna Wydawnicza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od lutego 2008 do marca 2010 roku zajmowała stanowisko prawnika w Multico Sp.z o.o. Od października 2008 roku pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej w Newag Gliwice S.A. Od marca 2008 do kwietnia 2009 roku oraz od grudnia 2009 do kwietnia 2013 roku pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dawniej Energopol Południe S.A.) Od czerwca 2007 roku pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej CDProjekt RED S.A. Od czerwca 2012 roku pełni funkcje Sekretarza Rady Nadzorczej Newag S.A. Od stycznia 2013 roku Katarzyna Szwarc pełni funkcję członka rady nadzorczej w Funduszu Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, a od czerwca 2013 roku w Skarbcu Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

Katarzyna Szwarc jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE Business School University of Navarra – Advanced Management Program. Katarzyna Szwarc jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Pan Mariusz Kaczmarek od 01 lutego 2015 r. pełni funkcję prezesa firmy CompFort Meridian Polska. Wcześniej przez rok Mariusz Kaczmarek byt dyrektorem zarządzającym w firmie EY Polska. W latach 2011-2013 był wiceprezesem odpowiedzialnym za operacje IT w Kredyt Banku. Wcześniej, od 2008 roku zajmował stanowisko CIO w Deutsche Bank PBC S.A. W latach 2003-2008 Mariusz Kaczmarek byt dyrektorem Departamentu Informatyki w Raiffeisen Bank Polska. W latach 1995 – 2000, pracował w Procter&Gamble – gdzie jako kierownik projektów zajmował się systemami logistycznymi i finansowymi w Polsce, Belgii i w Niemczech. Mariusz Kaczmarek jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie.

Petre Manzelov (lat 42) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wydział Handlu Zagranicznego (1995). W latach 2001-2007 studia podyplomowe na następujących uczelniach: Wyższa Szkołą Prawa i Administracji w Warszawie, Akademia Finansów w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Finansów i Ubezpieczeń i Wyższa Szkołą Finansów i Zarządzania. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr 964). W 1998 roku ukończył kurs dla kandydatów na doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Ukończył szereg specjalistycznych kursów i szkoleń. Od 2013 r. jest zatrudniony w Prego na stanowisku Doradca Zarządu ds. Rozwoju Biznesu. W okresie od 2001 do 2002 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach. W okresie od 2001 do 2005 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej MEDIATEL SA z siedzibą w Warszawie (dawniej SM-MEDIA SA). Petre Manzelov jest członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Petre Manzelov jest obywatelem bułgarskim zamieszkałym w Polsce.

Pozostali kandydacie pełnią aktualnie funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki. Ich życiorysy zawodowe były udostępniane w drodze raportów publicznych Spółki.