Raporty bieżące

Typ plikuTytułDatawprowadzeniaNumerIDRozmiar pliku

pdf
Raport Nr 1-2013 Z Dn 02-01-2013 Modyfikacja Warunków Nabycia Spółki Recycling Park Sp Z Oo 65.4k

pdf
Raport Nr 2-2013 Z Dn 02-01-2013 Projekt Uchwały Na Walne Zgromadzenie W Dniu 03012013 R Zgłoszony Przez Akcjonariusza Novakonstelacja Limited 61.3k

pdf
Raport Nr 3-2013 Z Dn 02-01-2013 Informacja Od Akcjonariusza Superkonstelacja Limited W Sprawie Zgłoszonego Projektu Uchwały Na Walne Zgromadzenie W Dniu 03-01-2013 R 55.5k

pdf
Raport Nr 4-2013 Z Dn 02-01-2013 Zmiany W Radzie Nadzorczej Funduszu Kooptacja Członków Rady Nadzorczej 56.4k

pdf
Raport Nr 5-2013 Z Dn 03-01-2013 Zmiany W Porzadku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia W Dniu 03-01-2013 R 55.6k

pdf
Raport Nr 6-2013 Z Dn 03-01-2013 Wykaz Akcjonariuszy Posiadajacych Co Najmniej 5 Liczby Głosów Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 03 Stycznia 2013 R 53.7k

pdf
Raport Nr 7-2013 Z Dn 03-01-2013 Uchwały Podjęte Na Walnym Zgromadzeniu W Dniu 03 Stycznia 2013 Roku 54k

pdf
Raport Nr 8-2013 Z Dn 04-01-2013 Informacje Dotyczące Nowych Członków Rady Nadzorczej 59.9k

pdf
Raport Nr 9-2013 Z Dn 09-01-2013 Rozliczenie W Ramach Zmienionych Warunków Nabycia Udziałów W Recycling Park Sp Z Oo 61.8k

pdf
Raport Nr 10-2013 Z Dn 09-01-2013 Zawiadomienia Altus TFI SA I Eustis Company Limited O Zmianie Udziału W Ogólnej Liczbie Głosów Na Walnym Zgromadzeniu 60.1k

pdf
Raport Nr 11-2013 Z Dn 09-01-2013 Informacja Wiceprezesa Zarządu O Transakcji Zbycia Akcji Emitenta 54.5k

pdf
Raport Nr 12-2013 Z Dn 17-01-2013 Przeniesienie Obligacji Wyemitowanych Przez JW Construction Holding SA 77k

pdf
Raport Nr 13-2013 Z Dn 22-01-2013 Rejestracja Zmian Statutu I Zmiana Nazwy Funduszu Tekst Jednolity Statutu 54.9k

pdf
Raport Nr 14-2013 Z Dn 23-01-2013 Zgoda Funduszu Na Zmianę Parametrów Obligacji JW Construction Holding SA 60.5k

pdf
Raport Nr 15-2013 Z Dn 29-01-2013 Zawiadomienie Altus TFI SA O Zmianie Udziału W Ogólnej Liczbie Głosów Na Walnym Zgromadzeniu 56.7k

pdf
Raport Nr 16-2013 Z Dn 31-01-2013 Terminy Przekazania Raportów Okresowych W Roku Obrotowym 1-01-2013 – 30-09-2014 R 81.1k

pdf
Raport Nr 17-2013 Z Dn 13-02-2013 Rezygnacja Członka Zarządu 53.2k

pdf
Raport Nr 18-2013 Z Dn 22-02-2013 Zawarcie Umowy O Generalne Wykonawstwo Budynku C – Kamion Cross Na Osiedlu Soho Factory W Warszawie 78.4k

pdf
Raport Nr 19-2013 Z Dn 21-03-2013 Zawarcie Porozumienia Rozliczającego Z Progress Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych 82k

pdf
Raport Nr 20-2013 Z Dn 21-03-2013 Wykaz Raportów Bieżących I Okresowych Przekazanych Do Publicznej Wiadomości W Roku 2012 74.7k

pdf
Raport Nr 21-2013 Z Dn 09-04-2013 Odpowiedź Udzielona Akcjonariuszowi W Sprawie Inwestycji W Recycling Park Sp Z Oo 91.7k

pdf
Raport Nr 24-2013 Z Dn 26-04-2013 Podział Kredytu SOHO Factory Sp Z Oo Udzielonego Na Finansowanie Inwestycji Przy Ulicy Mińskiej W Warszawie 81.3k

pdf
Raport Nr 25-2013 Z Dn 30-04-2013 Aneks Do Znaczącej Umowy Spółki Recycling Park Sp Z Oo 81.6k

pdf
Raport Nr 26-2013 Z Dn 07-05-2013 Informacja O Transakcji Nabycia Akcji Emitenta Przez Członka Rady Nadzorczej 77.2k

pdf
Raport Nr 27-2013 Z Dn 07-05-2013 Informacja Akcjonariusza O Zmianie Stanu Posiadania Akcji Emitenta W Trybie Art 69 Ustawy O Ofercie 78.8k

pdf
Raport Nr 28 Z Dn 14-05-2013 Informacja O Ogłoszeniu Przerwy W Obradach Walnego Zgromadzenia Uchwały Podjete Na Walnym Zgromadzeniu W Dniu 14 Maja 2013 Roku 77.6k

pdf
Raport Nr 29 Z Dn 14-05-2013 Wykaz Akcjonariuszy Posiadających Co Najmniej 5 Liczby Głosów Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 14 Maja 2013 R 75.7k

pdf
Raport Nr 30-2013 Z Dn 31-05-2013 Projekt Uchwały W Sprawie Ogłoszenia Przerwy W Obradach Walnego Zgromadzenia Zgłoszony Przez Akcjonariusza 78.1k

pdf
Raport Nr 31 Z Dn 4-06-2013 Spełnienie Się Jednego Z Warunków Znaczącej Umowy Recycling Park Sp Z Oo 81.2k

pdf
Raport Nr 32 Z Dn 4-06-2013 Informacja O Ogłoszeniu Przerwy W Obradach Walnego Zgromadzenia Uchwały Podjęte Na Walnym Zgromadzeniu W Dniu 04 Czerwca 2013 R 80.5k

pdf
Raport Nr 33 Z Dn 4-06-2013 Wykaz Akcjonariuszy Posiadających Co Najmniej 5 Liczby Głosów Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 4 Czerwca 2013 R 75.8k

pdf
Raport Nr 34 K2013 Z Dn 08-06-2013 Uchwały Podjęte Na Walnym Zgromadzeniu W Dniu 07 Czerwca 2013 R Korekta Informacji 77k

pdf
Raport Nr 34-2013 Z Dn 08-06-2013 Uchwały Podjęte Na Walnym Zgromadzeniu W Dniu 07 Czerwca 2013 R 76.9k

pdf
Raport Nr 35-2013 Z Dn 08-06-2013 Umowy Znaczące Spółki Recycling Park Sp Z Oo 86k

pdf
Raport Nr 36-2013 Z Dn 08-06-2013 Spełnienie Się Warunków Znaczącej Umowy Recycling Park Sp Z Oo 83.5k

pdf
Raport Nr 37-2013 Z Dn 10-06-2013 Wykaz Akcjonariuszy Posiadających Co Najmniej 5 Liczby Głosów Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Dniu 07 Czerwca 2013 R 76.3k

pdf
Raport Nr 38-2013 Z Dn 03-07-2013 Potwierdzenie Spełnienia Przez Recycling Park Sp Z Oo Warunków Umowy O Dotację 80k

pdf
Raport Nr 39-2013 Z Dn 02-08-2013 Wybór Podmiotu Uprawnionego Do Badania Sprawozdań Finansowych 79.4k

pdf
Raport Nr 40-2013 Z Dn 02-08-2013 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 74.8k

pdf
Raport Nr 41-2013 Z Dn 12-12-2013 Orzeczenia Sądu Okręgowego Warszawa Praga W Sprawie Powództwa Przeciwko Spółce 78.8k

pdf
Raport Nr 42-2013 Z Dn 18-12-2013 Otrzymanie Przez Emitenta Oferty Przejęcia Poręczeń Za Zobowiązania Leasingowe Spółek Zależnych Scanmed Multimedis SA 82.4k

pdf
Raport Nr 43-2013 Z Dn 20-12-2013 Przedłużenie Terminu Na Spełnienie Się Warunku Umowy O Dotacje Zawartej Przez Recycling Park Sp Z Oo 79.2k

pdf
Raport Nr 44-2013 Z Dn 23-12-2013 Aneks Do Umowy O Dotacje Zawartej Przez Recycling Park Sp Z Oo 78.6k

pdf
Załącznik Do Raportu Bieżąacego Nr 2-2013 42.4k

pdf
Załącznik Do Raportu Bieżącego Nr 20-2013 47.3k

pdf
Załącznik Do Raportu 6-2013 27.5k

pdf
Załącznik Do Raportu 7-2013 89.9k

pdf
Załącznik Do Raportu 28-2013 65.9k

pdf
Załącznik Do Raportu 29-2013 35.3k

pdf
Załącznik Do Raportu 33-2013 34.5k

pdf
Załącznik Do Raportu 34 K2013 124.3k

pdf
Załącznik Do Raportu 34-2013 137.7k

pdf
Załącznik Do Raportu 37-2013 38.9k

pdf
Załącznik Do Raportu Nr 13-2013 99.7k