Komunikat Zarządu Black Lion Fund S.A.

W nawiązaniu do informacji prasowych dotyczących prób szantażu podejmowanych w stosunku do Black Lion Fund S.A. (dalej „Spółka”), Zarząd w ramach dbałości spółki giełdowej o należytą jakość ładu informacyjnego i zgodnie z dobrymi praktykami spółek GPW, informuje iż otrzymał zawiadomienie Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie o wszczęciu śledztwa w sprawie usiłowania wyłudzenia kwoty 12.000.000 złotych na szkodę Spółki.

Ww. śledztwo zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia Spółki, nadając jej w tej sprawie status pokrzywdzonego. Zarząd podkreśla iż „roszczenia” kierowane do Spółki, będące przedmiotem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, są całkowicie bezzasadne. „Roszczenia” te dotyczą sprawy, która w 2006r. została rozstrzygnięta ostatecznym wyrokiem sądowym. Zarząd Spółki nie widzi zatem jakichkolwiek zagrożeń o charakterze finansowym związanych z powyższą sprawą.