Fabryka PZO

Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1,1 ha położonej w Warszawie przy ulicy Grochowskiej (Praga Południe). Fabryka PZO posiada unikatowe budynki, w których planowana jest realizacja projektu budowy ok. 15 tys. m2 PU.

Unikatowy charakter zabudowy jest wyjątkowy w skali całej Warszawy. Lokalizacja i obsługa komunikacyjna terenów PZO, bliskie sąsiedztwo Parku Paderewskiego, Teatru Powszechnego i rozwijającej się Starej Pragi oraz doskonała baza komunikacji miejskiej (istniejąca stacja METRA – „Stadion Narodowy” i planowana stacja – „Mińska”).